Основният риск за околната среда е преодолян, каза на извънреден брифинг екоминистърът Асен Личев по повод заседналия повече от десет дни турски кораб "Вера Су" край Яйлата. Той ще сезира прокуратурата за престъпление спрямо околната среда.

Личев е разпоредил на РИОСВ ежедневен мониторинг на водите на Черно море в радиус от 1 км около кораба. Към момента пробите са в норма.

За мен е недопустимо страна-членка на ЕС да допусне кораб с карбамид, възмути се министърът. Той призна, че това нарушение на "Морска администрация" му е дало мотив да сезира прокуратурата. 

"Не се допуска според европейското законодателство да се пренася карбамид в насипно състояние, а защо е така, ще отговарят пред прокуратурата", закани се той. И добави, че ако товарът е бил пакетиран, е нямало да възникне никакъв проблем. 

Асен Личев подчерта, че дори по-голямата опасност за екосистемите е било да не изтече лекият дизел от резервоара на кораба, защото той е много токсичен за водните организми и екосистемите, но този риск е преодолян.

"На практика няма как при всякакви обстоятелства да бъде пробит резервоарът и да изтече опасното гориво лек дизел", гарантира с днешна дата министърът на околната среда и водите.

"Умрях от срам, когато видях крана", призна министърът, като описа, че съоръжението е абсолютно негодно за подобна операция и е без грайфер. 

Асен Личев посочи, че е разпоредил прекратяване на акцията по прехвърляне на товара от кораба към друг плавателен съд, защото начинът е бил по-скоро пагубен. Според него трябва да се потърси помощ от съседни страни, а "Морска администрация" по най-бърз начин трябва да се реорганизира.

"Искам да декларирам, че органите на МОСВ влязоха в ролята си от първия момент и продължават всекидневно да следят състоянието на водите на Черно море и са в състояние да окажат съдействие на каквато и да е спасителна операция от министерството на транспорта", каза министърът.

"Оттук-нататък нашият приоритет ще бъде да не допуснем увреждане на околната среда", гарантира Личев.

"Администрацията, която заварихме като наследство в "Морска администрация", в частност и в МОСВ, показа, че тя притежава професионална, етична и морална нищета", обобщи Асен Личев.