Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен произнася речта си за състоянието на Съюза пред Европейския парламент.

Както всяка година в нея тя прави преглед на постиженията през изминалата година, разглежда общите предизвикателства и представя приоритетите за предстоящата година както в рамките на Европа, така и отвъд нея.

Това е нейната последна реч в рамките на настоящия законодателен мандат преди изборите за Европейски парламент през 2024 г.

 "Съюзът ни днес отразява визията на онези, които мечтаеха за по-добро бъдеще след Втората световна война, бъдеще, в което един съюз от нации, демокрации и народи ще работи заедно за споделяне на мира и благоденствието, те вярваха, че Европа е отговор на призива на историята.

Когато разговарям с млади хора днес, вижда същата тази визия за по-добро бъдеще и Европа за пореден път трябва да отговори на зова на историята - именно това трябва да направим заедно.

За целта като за начало трябва да спечелим доверието на европейците - да виждат, че обръщаме внимание на техните стремежи и тревоги", каза Фон дер Лайен.

Ето какво още каза председателят на ЕК:

 • Станахме свидетели на геополитически съюз, който подкрепя Украйна и се противопоставя на агресията на Русия, отвръща на самоувереността на Китай и инвестира в партньорства.
 • Сега имаме европейски зелен пакт - централен елемент на икономиката ни, безпрецедентен по своите амбиции.
 • Проправихме пътя за цифровия преход и станахме световни пионери в областта на онлайн правата.
 • През изминалата година Европа устоя на енергийна криза и посрещна в домовете си милиони украински бежанци — най-голямото разселване на хора от Втората световна война насам, а икономиката бе стимулирана с безпрецедентни европейски инвестиции.
 • Станахме по-независими в критични сфери като енергетиката, заяви в началото на речта си председателят на Европейската комисия.
 • Имаме историческия инструмент NextGenerationEU, обединяващ инвестиции и реформи в размер на 800 млрд. евро и създаващ достойни работни места.

 • Положихме основите на здравен съюз, като помогнахме за ваксинирането на цял един континент и на големи части от света.
 • Благодаря за революционната ни новаторска работа в областта на равенството между половете - като жена това означава много за мен.
 • Приключихме досиета, за които се смяташе, че ще останат блокирани завинаги, като директивата за жените в управителните съвети и историческото присъединяване на ЕС към Истанбулската конвенция. Не може да има истинско равенство, ако жените не са свободни да живеят без насилие.

 • Благодарение на парламента, на държавите членки, но мой екип от комисари, ние изпълнихме над 90 на сто от политическите насоки, които представих през 2019 г.
 • Показахме, че когато Европа е смела и единна, резултатите на налице. Работата ни не е приключила - нека бъдем единни, да постигаме резултати днес и да се готвим за утре.
 • Преди четири години нашият зелен пакт бе отговор на призива на историята, а това лято, най-горещото лято, регистрирано някога в Европа, по категоричен начин ни напомни за това.

 • Гърция и Испания бяха засегнати от опустошителни горски пожари, а само няколко седмици по-късно бяха застигнати от разрушителни наводнения. Видяхме хаос и стихия от екстремни метеорологични явления от Словения до България, в целия съюз.

 • Европейският зелен пакт се роди от необходимостта да опазим нашата планета, но той бе замислен и като възможност да запазим бъдещето си благоденствие.

 • Изместихме облика на програмата в областта на климата към икономиката и това даде ясна насока на инвестициите и иновациите. Вече видяхме тази стратегия за растеж. Тя носи резултати дори в краткосрочен план.

 • Европейската промишленост всеки ден показва, че е готова да бъде движеща сила на прехода, като доказва, че модернизацията и декарбонизацията могат да вървят ръка за ръка.
 • В момента привличаме повече инвестиции в чист водород от САЩ и Китай взети заедно, а утре ще бъда в Дания. Ще отбележим пускането на първия контейнеровоз, задвижван от чист метанол, произведен със слънчева енергия. Това е силата на отговора на Европа към изменението на климата.
 • Започвайки от този месец, ще проведем редица диалози с промишлеността за прехода към чиста енергия. Основната цел ще е да се подкрепи всеки сектор при изграждането на неговия бизнес модел за декарбонизация на промишлеността, защото вярваме, че този преход ще е от съществено значение за бъдещата ни конкурентоспособност.

 • Вятърната енергетика е пример за европейски успех, но сега тя е изправена пред уникална комбинация от предизвикателства - затова ще предложим европейски пакет за вятърната енергия, като работим в тясно сътрудничество с промишлеността и държавите членки, ще ускорим допълнително издаването на разрешения, ще подобрим тръжните системи.
 • Амбицията ни е пределно ясна - бъдещето на нашата промишленост в областта на чистите технологии трябва да бъде създадена в Европа.
 • Искам да започнем дебат за бъдещето на селското стопанство в ЕС, защото селското стопанство и опазването на природата могат да вървят ръка за ръка.

 • Виждам три основни предизвикателства пред нашата промишленост през следващата година - недостиг на работна ръка и умения, инфлация и стопанската дейност за нашите предприятия.
 • Европа е близо до постигане на пълна заетост - вместо милиони хора да търсят работа, за милиони работни места се търсят работници. Недостигът на работна ръка и умения достига рекордни нива. В същото време милиони майки не могат да съвместят отглеждането на деца и професионалната си кариера, защото няма достатъчно детски заведения, а 8 милиона млади не участват в никаква форма на работа или учение.
 • Европейските предприятия се нуждаят от ключови технологии.

 • Европа трябва да разработи нова рамка за изкуствения интелект, да изготвим минимални световни стандарти.
 • Европа трябва да се обърне към Африка, да работи с легитимни правителства там.
 • Живеем в бурни времена. Русия води мащабна война срещу основополагащите принципи на устава на ООН. Това породи опасения в държавите от централна Азия до Индийско-Тихоокеанския регион, там са притеснени, че свят без закони може да ги застигне същата съдба като тази на Украйна.
 • Миграцията изисква постоянни усилия, изисква единство в рамките на Съюза. Това е и духът на новия пакт за миграцията и убежището.

 • Искам да благодаря по-специално на България и Румъния за водещата им роля за прилагането на добри практики за убежището и връщането. Те го доказаха - България и Румъния са част от нашето Шенгенско пространство. Нека ги допуснем в него без да се бавим повече.
 • Ще бъдем на страната на Украйна при всяка нейна стъпка, токова дълго, колкото е необходимо. 4 милиона украинци намериха убежище в нашия съюз - те и днес са все така добре дошли. ЕК ще предложи да се разшири временната закрила за украинците в ЕС. Предлагаме допълнително 15 млрд. евро за 4 години за инвестиции и реформи в Украйна и възстановяването й като модерна държава, защото бъдещето се вижда ясно - бъдещето на Украйна е в нашия съюз, бъдещето на Западните Балкани е в нашия съюз, бъдещето на Молдова е в нашия съюз.  Членството в ЕС е важно и за толкова много хора в Грузия.

 • Историята ни призовава да довършим изграждането на нашия съюз. В свят, в който някои се опитват да елиминират цели държави една по една, не можем да си позволим да изоставим европейските си съграждани. Но трябва да видим какъв е залогът. Трябва да оформим визия за успешно разширяване.

 • Не можем - и не трябва - да чакаме да променим договорите, за да напреднем по пътя на разширяването.
 • От избора, който правим днес, зависи бъдещето на континента, хората искат съюз, който ги закриля и е близо до тях, ще се вслушаме в техния глас, ако нещо е важно за европейците, то е важно за нас. Сега е моментът, в който Европа трябва да отговори на призива на историята. Да живее Европа!