Правната комисия прие на второ четене проекта на Закон за противодействие на корупцията, внесен от Десислава Атанасова (ГЕРБ -СДС) и група народни представители. Предстои да се проведе гласуване в пленарна зала.

Все още не е ясно кога законът, ако се приеме, ще влезе в сила. Народните представители се разбраха да обсъдят този въпрос, тъй като трябва да бъдат осигурени бюджетни средства и да се спазят сроковете по Плана за възстановяване и устойчивост.

Антон Славчев, който е заместник-председател на сегашната Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) припомни, че трябва да бъде уреден и въпросът със сградния фонд, както и с финансовото обезпечение на двете отделни комисии, които предстои да се създадат - едната за противодействие на корупцията, а другата за отнемане на незаконно придобито имущество. Славчев посочи, че в момента КПКОНПИ няма собствена сграда и паркинг.

Проектът за Закон за противодействие на корупцията беше разгледан от правната комисия на два пъти. С него се създава Комисията за противодействие на корупцията, която ще се състои от трима членове, като всеки един от тях председателства комисията на ротационен принцип за по две години. Кандидатите за членове трябва да имат висше юридическо образование и най-малко пет години професионален стаж. Те ще се избират от Народното събрание, а мандатът им ще бъде шест години.

Въпросът за броя на членовете на комисия, мандатът им и какъв да бъде стажът на кандидатите предизвика полемика в предходното заседание и предстои да бъде решен окончателно в зала.

В закона е записано още, че при всеки избор на ръководство на Комисията се сформира нарочна номинационна комисия от пет независими члена - по един член, предложен от Върховния касационен съд, Висшия адвокатски съвет, Министерство на правосъдието, Омбудсмана на Република България и от Сметната палата. Номинационната комисия ще извършва оценка на професионалните и нравствени качествата на всеки един от кандидатите и ще изслушва концепциите им в открито заседание.

Според проекта на закона Комисията за противодействие на корупцията ще извършва действия по превенция, предотвратяване, разкриване и разследване на корупционни престъпления чрез събиране, анализиране и проверка на сведения при или по повод информация за прояви на корупция от лица, заемащи публични длъжности.