Новата реалност в образованието с всички плюсове, минуси и как системата да заработи като добре смазана машина. С тези теми във форум "Джон Атанасов" на София Тех Парк се проведе конференцията под мотото "Образование от А до #. Иновативното училище".

Инициатива на Dir.bg, Economic.bg, NOVA и Kmeta.bg събра заедно българския еврокомисар с ресор "Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж" Мария Габриел, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, председателя на Комисията по образованието и науката при Народното събрание Милена Дамянова, старши специалиста "Управление на специални проекти, M2M решения и иновации" във VIVACOM Ивелина Петрова, директори на училища, ректори на университети, представители на европейските и българските институции.

Форумът започна с видеовръзка, в която на живо от Брюксел се включи българският еврокомисар Мария Габриел. Тя обърна внимание, че кризата е тласнала образователните институции в цяла Европа към цифрово обучение в безпрецедентен мащаб.

"За мнозина това беше нов опит, а за други - възможност да наградят вече натрупания, но при всички случаи се изправихме пред редица предизвикателства. Затова е много важно да не губим от поглед научените уроци по време на тази криза", добави Габриел и посочи 3-те въпроса, които смята за ключови:

  • Най-напред - какви са основните предизвикателства пред нас в Европейския съюз?
  • След това - какво трябва да направим, за да ги преодолеем и какви нови инициативи обмисляме?
  • И не на последно място ще спомена за инвестициите в образованието и обучението.

"Тази криза ни показа, че имаме още много работа. Имаме работа по отношение на свързаността, на инфраструктурата - особено когато говорим за отдалечените и за селските региони. Много важно е да продължим да работим за това да има цифрови ресурси, които да са на разположение на всеки. Освен това имаме нужда да направим по-голям достъпа на учителите до такъв тип обучения, свързани с преподаването онлайн. Те се адаптираха изключително бързо, но за една част от тях стоят все още редица предизвикателства", започна Мария Габриел по темата за предизвикателствата.

"Няма как да подмина и колко е важно да работим и за материалното оборудване. Все още имаме деца, които не разполагат с необходимите цифрови устройства. Важно е с държавите-членки да помислим как в рамките на следващия програмен период могат да бъдат използвани средства, така че да се даде решение и на тази ситуация. Трудно беше и за родителите. Те трябваше да съвместяват работата с домашните си задължения, както и с помощта за децата в учебния процес. Затова трябва да отдадем заслуженото и на тях. Те играят изключително важна роля там където виждаме и силни страни, и слабости", каза Габриел.

"Образователната общност трябваше да се справи с ученето в много различен контекст извън обичайните структури на социална подкрепа в училището. Това е предизвикателство за всички възрастови групи, включително за най-младите ученици в началото и предучилищно образование. Този период вероятно ще доведе и до някои рискове - преждевременно напускане на училище, задълбочаване на неравенства. Трябва да бъдем наясно, че има икономически последствия от тази пандемия, които могат да засилят различия, свързани с това в какво социално-икономическо отношение се намират различните участници в процеса", добави Мария Габриел.

"Затова и за мен е много важно тези уроци от кризата да бъдат ясно застъпени в следващите ни инициативи и да намерим начин да преодолеем предизвикателствата. Това ме насочва към втория въпрос, който искам да споделя с вас - кои са следващите инициативи, които обмисляме? Най-напред, преди да стигна до новите инициативи, бих искала в краткосрочен план да подпомогнем учащите се да преодолеят пропуските си в обучението. Ето защо разчитам на държавите-членки. Радвам се, че тук са и министър Вълчев, и г-жа Дамянова. Те могат да ни дадат много ясна насока какво още трябва да бъде направено. Разбира се, че от Комисията ще продължим да подпомагаме учителите, включително с платформите за обмен на знания, които по време на кризата показаха колко са ценни. Такава например е платформата eTwinning - общност на училищата в Европа. Такава бе електронната платформа за учене на възрастни в Европа - EPALE. Такъв е порталът за училищно образование - School Education GateWay", посочи българският еврокомисар и подчерта, че е изключително доволна от "мобилизацията и начина, по който учителите по време на кризата показаха, че могат да работят заедно в рамките на тези платформи".

В средносрочен и в дългосрочен план Мария Габриел очаква кризата да се превърне във възможност за иновации в областта на преподаването, ученето и оценяването. Тя отбеляза, че цифровото образование и цифровите умения придобиват все по-важно значение във всеки един аспект от нашия живот, като осигуряват и много повече шансове за успешна реализация чрез участие в дигиталното общество.

"Ето защо с моя екип в момента работим по актуализиране на плана за действие на цифрово образование. Ще представя новия план за действие в края на месец септември. В момента има отворена обществена консултация, която ще продължи до 4 септември. За мен ще бъде изключително радостно да видя силно и активно участие с конкретни идеи от страна и на България. Този нов план със сигурност ще се базира на това, което сме направили през последните 2 години, но в него много бих искала да видя отразени поуките, извлечени от кризата. Да предложим визия за образованието и обучението, която позволява да се вземат предвид възможностите на цифровата трансформация, но и да не пропуска рисковете, свързани с нея. Затова е много важно да продължаваме да отстояваме подход, в който наистина човекът, хората, учениците, учителите са в центъра. Най-напред е работим за повече свързаност и за по-добра инфраструктура. След това - цифровите умения. Ще продължим да поставяме акцент не само върху основните цифрови умения, но и върху умения като креативното мислене, критичното мислене, уменията за общуване, сътрудничеството и работа в екип. Вярвам, че технологиите, включително и тези като изкуствения интелект, могат да имат позитивни страни, но никога не бива да допускаме те да заместват фундаменталната роля на учителя. Вярвам в това, че тези нови технологии, в ръцете на преподавател, който умее да борави с тях, дават много голям положителен тласък. Затова, и учебният процес, и конкретният индивидуален подход с ученика, да бъде много по-интерактивен, да бъде персонализиран, да отговаря и на конкретни нужди. Ето защо и в плана ще се съсредоточим върху това да има повече възможности за преподавателите. Технологиите само по себе си не променят нещата, но технологиите в ръцете на един добър и подготвен учител могат да преобразят учебния процес", обясни Мария Габриел.

Снимка: Dir.bg

 

Тя даде подробности и за втората голяма инициатива, която ще предоставя грижи за това как да изградим европейско образователно пространство:

Снимка: Dir.bg

"Имаме нови инициативи, които обмисляме да включим в този документ и които са особено важни в рамките на днешната дискусия. Например - създаване на европейски академии за учители в рамките на програмата Еразъм +. Те ще позволят на едно място учителите да разработват по иновативен начин методи за преподаване, цифрови педагогически методи, да мислят заедно върху това как онлайн съдържание може да бъде адаптирано към отделните държави в Европейския съюз. Ще предложа и инициатива за подкрепа на учениците. Тя ще се нарича "Училищен успех за всички", защото бихме искали, говорейки си за цифрови умения, да не губим от поглед основните умения. Също така ми се иска да продължим да работим върху пилотната ни инициатива Европейски университетски алианси. Изключително важно и силно послание изпращаме за тях - да работим върху иновативни методи. Радвам се, че от миналата седмица 5 университета от България вече са част от 41 европейски университетски алианси".

След това тя насочвам вниманието и към друга нейна идея:

"През юни създадох експертна група, която да работи за европейска рамка за признаване на микрокредити. Експертната група работи до месец септември с цел да публикуваме доклад, който след това да предложим на министрите, така че в Европа да имаме още една допълнителна практика, която да позволи на хората с такъв тип нови гъвкави онлайн форми на обучение да имат признаване на опит и той да носи ползва в тяхната професионална кариера. Разбира се, че тук програмата Еразъм ще бъде нашият основен инструмент. Тези инициативи вървят заедно с новата европейска програма за умения, която предложихме в началото на юни. Тя е насочена към осигуряване на умения и компетентност на хората в активна възраст".

Накрая Мария Габриел влезе в дълбочина и по въпроса за инвестициите в образованието. Тя започна с внесения в края на май в ЕК амбициозен пакет за възстановяване с цел улесняване на прехода на Европа към "новото нормално". В този пакет предложението е за повече ресурси, които могат да бъдат насочени към образование, култура, младеж, солидарност, както и за цифрови умения.

"Изпратихме ясен сигнал, че за нас повече от всякога е важно да се инвестира стратегически в образованието. Разбира се, че имаме програмата Еразъм +. Искрено се надявам, че държавните ни глави, премиерите, тези, които днес и утре ще дискутират този въпрос, ще изпратят много ясен сигнал, че инвестицията в образованието не е инвестиция в бъдещето, а инвестиция в нашето настояще. Радвам се, че и програмата Хоризонт Европа също ще може да допринесе за реализиране на част от целите, свързани с образованието, но би ми се искало да помислим и за синергия с другите инструменти, с другите програми. Как могат всички държави-членки да използват европейския социален фонд, новата програма Цифрова Европа. В нея има 700 млн. евро за т.нар. високи цифрови умения. Много важно е в следващите няколко месеца да помислим как по-ефективно тези ресурси могат да бъдат насочвани там където има нужда и истинска добавена стойност от тяхното бързо реализиране", завърши Мария Габриел.