На състоялото се 80-ото общо събрание на Европейския студентски съюз (ESU) беше избрано новото ръководство на ESU. Сред членовете му е и Станимир Бояджиев - заместник-председател на Национално представителство на студентските съвети (НПСС), който е и студент в Русенския университет "Ангел Кънчев". Това съобщиха от НПСС.

До момента българин се избира за втори път на толкова висока позиция в Изпълнителния съвет на Европейския студентски съюз.

Изборът на Станимир Бояджиев в Изпълнителния съвет на ESU е признание за цялостната политика на НПСС в международната студентска организация. Председателят на НПСС Даниел Парушев е споделил, че се надява избирането на Станимир Бояджиев да сложи началото на една последователна политика на активно участие на българските студенти в европейското образователно пространство.

Европейският студентски съюз (ESU) е обединяваща организация на 45 национални студентски съюза от 40 страни. Съюзите са отворени за всички студенти в съответната държава, независимо от политическото убеждение, религия, етнически или културен произход, или социално положение. Членовете на ESU са автономни, представителни и действат в съответствие с демократичните принципи.

За председател на ESU е преизбрана Мартина Дарманин от Малта, а за заместник-председатели са избрани Замзам Ибрахим от Великобритания и Якуб Гродецки от Полша.

В Изпълнителния съвет, освен Бояджиев, за членове са избрани Пеги Павлетич от Хърватия; Мерал Нур от Австрия; Кристел Якобсон от Естония; Мартин Хамербауер от Чехия; Рубен Янсен от Белгия и Матео Веспа от Италия.

НПСС е участвало в работата на Общото събрание на ЕСУ с делегация, ръководена от председателя на организацията Даниел Парушев.

Поредното постижение на ръководството на НПСС идва, след като през 2019 г. организацията получи втория си глас в ESU. Последната позиция на НПСС в ръководството на ЕSU е била през 2011 г., когато Калоян Костадинов от НПСС е избран за член на Изпълнителния съвет на Европейския студентски съюз.