Над 200 са продадените имоти в жилищните сгради в строеж, свързвани с бизнесмена Васил Божков, които ДНСК спира, а прокуратурата проверява. Срещу голяма част от апартаментите в комплекса стои надпис – "продадено“, показва справка на сайта на компанията "Нове Хоумс“ (официално собствениците са други, но е известно, че е свързана със собственика на "Нове холдинг" - б.р.). Цените там са между 950 и 1700 евро на квадратен метър, съобщи bTV.

Сред бъдещите собственици е Мартин Кальонски. Досега е платил на зелено 50 хиляди лева. Разбира за установените нарушения от медиите.

„Става въпрос за отстоянията между сградите. Аз лично се съмнявам, че нещо не е изпълнено по проект. Не може една институция в един момент да е приела разрешение, всичките книжа да е разгледала, да е издадено разрешение... И ние реално да ставаме заложници на политическата обстановка“, коментира Кальонски....

Строителството на комплекса до столичния булевард „Цар Борис III“ започва през 2019 г. Разрешението издава главният архитект на София – Здравко Здравков. Той отказа коментар с мотива, че по случая тече проверка. Същият отговор дават и от ДНСК.

Към днешна дата строителните дейности на обекта продължават. Според работници обаче им е даден срок до идния вторник. 

По-късно от фирмата излязоха с позиция, в която се казва:

"Във връзка с проверка на ДНСК на жилищен комплекс "Нове Хоумс" и обявената в медиите информация относно "спиране" на строежа на жилищен комплекс "Нове Хоумс", изразяваме следната позиция:

Строителството на комплекса се извършва при стриктно спазване на одобрените проекти и въз основа на валидно, влязло в сила разрешение за строеж. При проверката на ДНСК не са установени отклонения от тези проекти и строителното разрешение.

Заключенията от проверката на ДНСК са тенденциозни и манипулативни и вероятно ще подведат, както възложителите на проверката им - Специализираната прокуратура и Върховната административна прокуратура, така и настоящите и потенциалните клиенти на "Нове Хоумс" АД. Те ще причинят вреди и ще накърнят утвърденото добро име на компанията.

Според издаден Констативен акт от ДНСК на 13.07.2020г. и връчен на 14.07.2020г., при строителството не са изпълнени специалните изискванията на Приложение № 2 към чл. 81 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, тъй като междинните връзки между сградите от комплекса не са изпълнени като едноетажни застройки. Това е некоректно заключение, което представлява ревизия на подробния устройствен план(ПУП).

Контролът върху подробните устройствени планове и тяхната ревизия е от изключителната компетентност на съда, съгласно изричните разпоредби на чл. 215 във вр. с чл. 214 от ЗУТ. ДНСК и нейните органи не разполагат с правомощия да ревизират действащия ПУП при проверка по изпълнението на строежа. Наредба № 7 определя общи изисквания при устройственото планиране, а не при изпълнение на строителството. Съответствието на проектите за комплекса с тези изисквания и с ПУП е потвърдено от ДНСК при проверка на строителното разрешение за комплекса, извършена в края на 2018 г. и началото на 2019 г.

Утвърдената съдебна практика категорично приема, че строеж, който се изпълнява в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и влязлото в сила разрешение за строеж, е винаги законен. Съответствието на строежа с ПУП се смята окончателно установено с влизане в сила на разрешението за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти, негова неразделна част.

Комплексът се изпълнява поетапно и строителството не е приключило. Преди окончателното завършване на строежа е неуместно да се коментира какво не е изпълнено по него.

Пред медиите, ДНСК обяви, че предстои спиране на строителството на комплекса преди "Нове хоумс" АД да упражни законното си право да възрази в 7-дневен срок срещу издадения Констативен акт.

Обръщаме внимание, че с огласяването на факти от незавършила проверка, се накърняват интересите, както на инвеститора "Нове Хоумс" АД, така и на многобройните домакинства и бъдещи жители на комплекса. Надяваме се, че фактите и доказателствата, които ще посочим в нашето възражение, ще бъдат разгледани добросъвестно от ДНСК, така че да се осигури издаването на законосъобразен акт".