"Топлофикация София" ще извърши корекция на данъчната ставка, съгласно получените днес допълнителни указания и становище от Министерството на финансите, съобщиха от дружеството.

Корекциите ще се отнасят само за изравняването между прогнозно начислена енергия през отчетния период и реално потребената, отразено във фактури след 9 юли 2022 г. При доплащане над прогнозното потребление ще се прилага ставка 9% ДДС.

За сумите за възстановяване ще се прилага ставка от 20% ДДС.

За незаплатените фактури за прогнозно начислена енергия, издадени преди 9 юли 2022 г. ще продължи да се прилага ставка от 20% ДДС.

Всички дължими суми вследствие корекциите ще бъдат отразени и възстановени по партидите на абонатите. В зависимост от избрания метод на плащане, сумите ще бъдат приспаднати от следваща дължима фактура или възстановени на каса, уточняват от топлофикационното дружество.

Допълнителна информация и указания ще бъдат публикувани на сайта на "Топлофикация София" ЕАД в следващите дни, допълват от дружеството.