Магистратската общност подложи на сериозни критики законопроекта за промени в Конституцията в частта му за Инспектората на съдебната власт. Намират част от тях за дискриминационни, а дори и за противоконституционни.

Текстовете не бяха харесани нито от ВКС и ВАС, нито от Прокуратурата и Висшия адвокатски съвет. Текстовете не бяха одобрени в голямата си част дори от сегашния състав на Инспектората. Единодушно беше становището на представителите на различните органи в съдебната власт срещу това Народното събрание да номинира инспекторите. Настояха техните кандидатури да бъдат издигани от самата магистратска общност, за да се избегне всякаква политическа намеса. Представителите на съдебната власт се опасяват още, че преминаването на проверките на декларациите за конфликта на интереси от Инспектората в ръцете на КОНПИ създава предпоставки за подчинение на изпълнителната власт. Не одобряват и забраната за членовете на Инспектората след края на мандата им да упражняват професията си, а вместо това да се пенсионират.

Своите опасения за запазване на независимостта на съдебната власт изразиха и представителите на правосъдното министерство, като напомниха промените да са съобразени със становището на Венецианската комисия. 

Това стана ясно по време на последното обществено обсъждане на конституционните поправки в рамките на заседанието на парламентарната комисия, преди парламентът да гласува промените на второ четене. Това ще стане в петък, 8 декември, уточни в началото на заседанието председателят на конституционната комисия в НС Радомир Чолаков.

На днешното заседание депутатите обсъждат заедно с представители на магистратската общност текстовете, свързани с Инспектората към ВСС, който вече ще се нарича "Инспекторат на съдебната власт", както и във връзка с индивидуалната конституционна жалба.

Главният инспектор в момента Теодора Точкова заяви по време на обсъждането в парламента, че в законопроекта не е заложена препоръката на Венецианската комисия механизмът за номиниране на главния инспектор и останалите инспектори да е в ръцете на органите на съдебната власт и това да е повече от половината състав на Инспектората, а не от Народното събрание. По този начин ще се намали рискът за политическо влияние, коментира Точкова.

От Инспектората подкрепят предложението инспекторите да бъдат преизбирани само за още един мандат.

От ВКС се солидаризират с тяхната позиция, че проектът не дава добра база за подобряване на уредбата. Председателката на ВКС напомни, че основната критика на Венецианската комисия е за начина на подбор и назначаване на членовете на инспектората. Вместо това, в настоящия проект няма никаква промяна - избират се от НС с мнозинство от две трети, посочи Тонева. НС да избира, но не и да номинира, подчерта тя.

"Вместо да се промени уредбата, се увеличава мандатът на инспекторите от 4 на 5 години и дава възможността да се избират за два мандата. ВКС не споделя увеличаването на мандата на инспекторите, нито за два последователни мандата.

"10-годишен мандат е прекомерно дълго", смята Тонева, като предупреди, че за този период едни и същи хора ще проверяват съдебната система. "Превръща ги в своего рода чиновници. Затова ние не подкрепяме идеята за двата последователни мандата. Втори мандат - да, но не последователно", добави тя.

Шефката на ВКС предупреди още, че забраната за инспекторите след края на мандата да работят като магистрати, е дискриминационна. Наред с това, те се пенсионират след края на мандата си в Инспектората. От ВКС Против са и за специални условия за пенсиониране, които са предвидени до момента само за конституционните съдии, каза още председателката на ВКС.

Според Галина Тонева текстовете за отнемането от Инспектората на проверките по имотните декларации и за конфликта на интереси, са противоконституционни. "Ние считаме, че при наличие на специализиран орган на съдебната власт, проверката за конфликт на интереси не бива да се прехвърля на друг орган към изпълнителната власт, което може да доведе до подчинение на изпълнителната власт", заяви Тонева.

"Целта на Инспектората е да подпомага правосъдието, не виждаме да се постига тази цел", заяви зам.-председателят на ВАС Любомир Гайдов. Особено притеснителен е, по думите му, въпросът с правомощията. "Пленумът на ВАС единодушно не подкрепя текстовете, защото счита, че има нарушения на функционалната независимост на съда", каза магистратът. Върховните административни съдии не считат, че е удачно увеличението на мандата на 5 години за инспекторите, с право на преизбиране. "Странно е след края на мандата да не могат да заемат длъжности в органите на съдебната власт", съгласиха се и от ВАС с позицията на ВКС. Те не разбират придобиването на право на пенсия и забраната да продължат магистратска кариера след това.

"Не разбираме достатъчно ясно мотивите - защо тези, които са били магистрати, трябва да имат забрана да бъдат магистрати?", попита още Гайдов. 

Проф. Пламен Киров от обществения съвет към конституционната комисия в НС пък предупреди, че е притеснително единодушието на магистратската общност около затварянето на системата - да се номинират, избират и проверяват сами себе си, е друга крайност, според него, наред с притеснението им да запазят независимостта на съдебната система.

Проф. Екатерина Михайлова се съгласи, че това е рисково и води до капсулирането на системата. Тя разкритикува обаче текста, според който инспекторите от Инспектората на съдебната власт се пенсионират по специален режим след края на мандата им. "Темата за пенсионирането не е работа на Конституцията", разкритикува Екатерина Михайлова, също представител на обществения съвет.