Жители на Сопот и Карлово недоволстват, че ВиК Пловдив ги кара да плащат сметки за питейна вода за месеца, в който тя официално беше обявена за негодна за пиене. Причината - опустошителните наводнения в района, които ставаха причина за замърсяване на водоизточниците, припомня БНТ.

В град Сопот след наводнението в началото на месец септември, когато помпената станция в село Дъбене, беше залята, а питейната вода - замърсена, близо седмица останаха без водоподаване.

След взетите проби РЗИ-Пловдив излизат със съобщение, че жителите на града, както и на Карлово не бива да пият вода от чешмите и да готвят с нея, защото е замърсена с микроорганизми. Едва в края на септември ограничението пада. Хората недоумяват защо в сметките им е начислена компонентата питейна вода, като тя не е покривала критериите и не е била безопасна.

Те твърдят, че не са били информирани своевременно за всяка промяна, както и не са получили пълна информация защо толкова дълго се е проточила забраната. Според ВиК-Пловдив не може да има разлика в цените дори при извънредни случаи като настъпилото бедствено положение.

"Ние доставяме вода за питейни и битови нужди. Да, в онзи период наистина не е била питейна водата, но за битови нужди се е използвала. И водата не се дели на питейна и непитейна - се дели на питейна с битови нужди и не е в нашите възможности да променяме цената на водата. Ние сме регулиран пазар", каза Наню Генчев от ВиК Пловдив.

Двете жени са изпратили жалби до различни министерства, в това число и до Комисията за енергийно и водно регулиране и очакват техните становища.