"Искам да уверя хората, че строителство в Борисовата градина няма да има". Това заяви пред Нова тв главният архитект на София Здравко Здравков относно опасенията, че по план там се предвижда голямо застрояване.

Той обясни, че планът "създава изцяло нова мрежа от зелени петна и предвижда ново развитие на зелената система". По думите му става дума за възможно най-консервативен проект, като това дори е довело до недоволство от частни инвеститори.

Като примери той посочи планираното ликвидиране на комплекса "Спортна София", на конната база над някогашния стадион "Юнак" и автокъща "Капитолия".

Новият подробен устройствен план на парка беше представен преди 2 дни, а на започналите след това обсъждания се появиха опасения от предстоящо застроване. В социалните мрежи активно споделяна е карта на т.нар. рискови зони - общо 6 на брой.

Снимка: Фейсбук

Здравко Здравков обясни гледната си точка за всяка една от тях преди окончателното обсъждане, насрочено за 26 юни.

1. Климатично училище зад Маймунарника

Изказано бе мнение и от госпожа Фандъкова, и от председателя на Общинския съвет, че са против това климатично училище. Такова училище няма да има. Ще се предложи на професор Ковачев да отпадне това застрояване.

2. Терена под Семинарията

Това е един ресторант към улица "Арх. Йордан Миланов". За тази застройка също беше постъпило предложение от кмета на район "Лозенец" господин Дреков да отпадне, така че ще бъде преразгледана в следващата фаза на плана.

3. Гара "Пионер"

Предложеното петно - т.нар. Гара "Пионер", се предвижда като един спортен комплекс и се обединява в един голям урегулиран поземлен имот, така че да може да бъде контролирано евентуално бъдещо изграждане. Т.е. спортният комплекс да отговаря на параметрите на плана. Категорично няма да се сече гора, защото предложението на плана е свързано с развитие на една спортна база, която да създаде един спортен терен. Как ще се развият нещата? Трябва да сме убедени, че територията трябва да се развива планово и благодарение именно на подробния устройствен план, може да сме убедени че нещата трябва да се случат както ние искаме.

5 - Теренът срещу болница "Токуда"

Това е кварталът, който попада в "НПЗ-Хладилника". Той е с устройствен план извън обхвата на разработката. Там има значителна група растителност и вчера дадох уверение на хората, че всяка една такава група висока растителност ще бъде защитена пшрез механизмите, които имаме с подробните устройствени планове и с инструментите, които имаме през комисията по екология. Това означава, че при всеки един имот, при наличие на повече от 12 дървета, се преминава на един специален съгласувателен режим, в който се преценява как да бъде разположено бъдещото застрояване, така че да запази растителността. По снимката не мога да преценя наличната растителност, но когато дойде конкретен инвестиционен проект, той ще бъде разгледан внимателно и ще може да се отговори тази растителност ценна ли е и как може да бъде запазена.

От изказването на Здравко Здравков се разбра, че аргументите му за терена срещу болница "Токуда" важат и за зоните 4 и 6 от картата - "Софияленд" и теренът в кв. "Дианабад" между бул. "Симеоновско шосе" и бул. "Г.М. Димитров".