Спортното министерство отказа да даде безвъзмездно СК "Септември" и стадион "Юнак" на Столичната община, съобщават от ведомството. Оттам посочват като причина, че министерството дори не е било уведомено за намеренията на СО.

"Министерство на младежта и спорта не е било уведомено от страна на Столична община за намеренията ѝ да придобие в собственост СК "Септември" и стадион "Юнак", като за стартиралата процедура и приетия от Столичния общински съвет доклад, от ведомството не е търсено становище във връзка с взетите по тях решения", се посочва в позицията на ММС.

"Поради липсата на ясно изразени мотиви за необходимостта от придобиването на въпросните имоти и яснота относно бъдещото им управление, ползване, поддръжка и модернизация, Министерството на младежта и спорта изразява несъгласие посочените имоти да преминат в собственост на Столична община", добавят още от ведомството. 

Малко по-рано Столичният общински съвет одобри доклад относно безвъзмездно прехвърляне от държавата на Столична община на правото на собственост върху недвижими имоти в районите "Подуяне", "Красна поляна" и "Средец" - комплекс "Герена" и стадионите "Георги Аспарухов", "Септември" и "Юнак".

Вносители на доклада са кметът на Столичната община Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, съвместно с председателите на комисиите по спорт и икономика - Димитър Шалъфов и Прошко Прошков.