ЦИК заличава регистрацията на партия "Атака" за изборите на 9-ти юни. Това става ясно от решение на комисията, публикувано снощи.

Причината е, че при извършена проверка са установени 2397 коректни записи в списъка на партията, което е по-малко от изискването за 2500 избиратели.

Сидеров регистрира партията си за двата вида избори в сряда и е представил 3034 подписа при необходими минимум 2500. На другия ден ЦИК е регистрирала "Атака" за изборите, но вчера при проверката на подписите от ГРАО е било установено, че 637 от тях са невалидни.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок.

Ето пълния текст на решението на ЦИК:

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ

№ 3172-ЕП/НС

София, 25 април 2024 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия "Атака" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 3163-ЕП/НС от 24 април 2024 г. е регистрирала партия "Атака" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс и раздел ІV, т. 18 от Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК.

От протокол с вх. № ЦИК-ЕПНС-20-190 от 25.04.2024 г. на ГД "ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия "Атака" в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установяват 2397 коректни записи. Следователно представеният за проверка списък съдържа по-малко от 2500 избиратели, които подкрепят регистрацията на партия "Атака".

При тези данни не са налице изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, предл. последно от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на партия "Атака" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. и регистрацията на партията при условие на неприключила процедура следва да се заличи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 135, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия "Атака" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., извършена с Решение № 3163-ЕП/НС от 24 април 2024 г. на ЦИК.

Анулира издаденото удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.