От Федерацията на транспортните работници в КТ "Подкрепа" не са съгласни с настояването на КНСБ за увеличение на калпак с 15% на заплатите на работещите в Метрополитена в София, като държат възнагражденията да бъдат разпределени диференцирано, а не за всички по равно.

В отворено писмо те посочват, че и в момента разликите във възнагражденията за една и съща дейност са огромни. При машинистите, например, диспропорцията е близо 1000 лв., а с новото увеличение тя само ще се запази.

"Следва да се има предвид, че увеличение на възнагражденията за всички с 15% ще задълбочи разликите в заплащането в рамките на една и съща професия, те ще нараснат допълнително и за някои ще се стигне до разлики от над 1100 лв.

ФТР "Подкрепа" настоява "със средствата, определени за увеличение на възнагражденията, да се положат усилия за намаляване на настоящите драстични различия в основните заплати".

"Вече две седмици водим преговори с колегите от ФТС-КНСБ по предприятия, като в "Столичен автотранспорт" ЕАД и "Столичен електротранспорт" ЕАД вече бяха подписани споразумения. За съжаление, в "Метрополитен" ЕАД постигането на консенсус се оказа трудна задача. За ФТР "Подкрепа" е ключово важно да бъдат минимизирани съществуващите разлики в основните заплати в рамките на една и съща професия. Колегите от КНСБ настояват увеличението да е по 15% за всички работещи в "Метрополитен", посочват от Федерацията на транспортните работници.

И дават примери защо не приемат равно процентно увеличение.

Разликата в основните трудови възнаграждения при машинистите е 989 лв. - най-ниската заплата е 1647 лв., а най-високата 2636 лв. При депомайсторите разликата стига до 996 лв. - най-ниска 1466 лв., найвисока 2462 лв. Диспропорцията във възнагражденията при длъжност ръководител движение е 585 лв. - най-ниска 1300 лв., най-висока 1885 лв. Един инженер механик получава 1462 лв., а друг - 2315, което е разлика от 853 лв., изреждат от синдиката.

"Подчертаваме, че това са основни заплати и разликите не са вследствие от по-висок стаж, преминати километри пробег или различни условия на труд. Това са колеги, които извършват една и съща дейност и следва да получават еднакви основни възнаграждения. Обръщаме внимание, че вече има дела, заведени в Комисията за защита от дискриминация, срещу подобни порочни практики и работодателят е осъден", коментират още в отвореното писмо синдикалистите от "Подкрепа".

От синдиката припомнят, че на 26 февруари 2024 г. беше подписано споразумение с кмета на Столична община г-н Васил Терзиев за 15% увеличение на фонд "Работна заплата" от 1 март 2024 г. на общинските дружества от градския транспорт, като ФТР "Подкрепа" настоява и за второ увеличение в рамките на настоящата година с още 15%. Целта е да се преодолее тежкият недостиг на водачи и сервизни работници. Тези средства следва да се разпределят "след договорености между синдикалните ръководства и изпълнителните директори на дружествата в съответствие със специфичните нужди и дефицит на кадри", пишат в позицията си от синдиката.

ФТР "Подкрепа" обръща внимание, че подобно диференциране на основните възнаграждения няма в другите общински дружества от градския транспорт. "Несправедливостта често е причина за демотивация на работещите и е мотив за напускане, затова ще продължим да се борим за справедливи и достойни трудови възнаграждения", завършва отвореното писмо на транспортния синдикат към "Подкрепа".

Вчера от Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ обявиха, че на 15 март работниците и служителите в дружеството организират протестен митинг, защото имат опасения, че сключеното на 26 февруари споразумение с кмета на София Васил Терзиев за увеличение на възнагражденията с 15%, няма да се изпълни във вида, в който е подписано.

"Опасенията на хората са, че има индикации, споразумението да не бъде изпълнено, така както е написано, а да има разпределение на възнаграждения с цел изравняване, което нито е синдикално, нито е редно, защото противоречи на това, което сме се споразумяли", коментира Александър Шопов, председател на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ, цитиран от БТА.

От своя страна директорът на столичния "Метрополитен" Стоян Братоев успокои, че повишението на заплатите с 15% си остава и ще бъде изпълнено, но се водят преговори дали да е еднакво за всички работници, или за тези, които са с по-високи заплати, то да бъде съответно и по-малко.