Машините са годни за гласуване. Направени са всички възможни тестове, за които времето е позволило. Не са направени констатации, с които да имаме съмнения, че тези машини не отговарят на условията и че с тях не може да бъде гласувано правомерно. Това заяви заместник-министър Михаил Стойнов на извънреден брифинг в Министерството на електронното управление, който бе свикан след като ЦИК реши да се гласува само с хартиени бюлетини на местните избори в неделя. 

Именно името на Стойнов бе споменато в доклада на ДАНС, че е заснел с телефона си кодовете на устройствата.

По думите на зам.-министъра вече е издадено решение за удостоверяване на машините, което е изпратено на Централната избиртелна комисия. 

Стойнов добави, че не е открита нито една причина да не бъдат сертифицирани машините за електронно гласуване.

"Аз също нося персонална отговорност за извършения процес. Като софтуерен специалист съм гледал всяка една стъпка и съм участвал в този процес. Мога да използвам професионалната си репутация и да заявя ясно и отговорно, че нито аз, нито експертите сме намерили една причина, поради която ние да не удостоверим машините за гласуване. Не съм запознат с доклада на ДАНС, тека да приключат проверките и тогава ще коментирам", допълни заместник-министърът.

По време на проверките има множество доклади, протоколи, направени са множество скрийншоти.

"Процесът е повтарян множество пъти от различни експерти и това е документирано", каза още Михаил Стойнов.

Той изтъкна, че машините не броят, а отпечатват разписка. "Броенето на гласовете се извършва от хора. Машините не позволяват недействителни бюлетини", категоричен бе зам.-министърът.

От своя страна главният секретар на Министерството на електронното управление Ангел Петров заяви, че срещу нито един служител на ведомството не е повдигнато обвинение. 

Снимка: БТА

Днес редица служители на Министерството на електронното управление, включително аз, дадохме обяснения и показания пред съответните служби. На нито един от нас не са повдигнати каквито и да е обвинения. Аз не знам да са образувани каквито и да е проверки и да са повдигани обвинения, заяви Ангел Петров.

Според него оттук нататък Централната избирателна комисия има право, в случай, че не се удостоверят машините, да издаде решение, с което се преминава единствено и само с хартия.

"Правителството, в лицето на Министерството на електронното управление, Българския институт по метрология, Българския институт по стандартизация завърши процеса и твърди, че тези машини могат да бъдат използвани в изборния процес", каза главният секретар.

Той подчерта, че министерството не се меси в самостоятелната компетенция на един независим орган, какъвто е ЦИК.

Ангел Петров обясни, че съгласно методиката, публикувана на страницата на МЕУ, която беше публично обсъждана и съгласувана с ЦИК до 48 часа от подписването на доклада за съответствие, с който реално приключва удостоверяването на съответствието, следва да бъде издадено решение. Докладът за съответствие беше подписан от всички ръководители на проверяващи екипи вчера вечерта с оглед на което в рамките на 24 часа издадохме решението, информира главният секретар.

За да обясним процеса, защитената среда е под постоянно видеонаблюдение, каза Петров. Има непрекъснато видеонаблюдение на всички действия на всички хора, които присъстват в защитената среда, в която се осъществяват действия върху тези машини. "Ако ме питате дали сме записвали - 24 часа сме записвали във всеки един момент", каза Петров. По думите му има и панорамни записи, които показват цялата зала, има и отделни записи, които удостоверяват като доказателствен материал към техническите доклади, има записи на екрани, има скрийншотове. Това са все доказателства, които са надлежно документирани, надлежно предадени за съхранение и те са неразделна част от протоколите на тези експертни групи, които са осигурили това тестване, каза главният секретар на МЕУ.

Той подчерта, че всеки един процес на тестване се документира. Съгласно вътрешните правила има изрично разписани задължения по документиране включително на видеозаснемане на определени процеси в машините. Заместник-министърът е човекът, който носи персонална отговорност за подписването на решението, той осъществява контрола върху целия процес и като софтуерен инженер е абсолютно нормално да се убеди, че всички процеси, които са разписани, са работещи процеси, изпълними процеси, каза главният секретар на министерството. Той заяви, че няма как един министър или зам.-министър да се подпише под решение за удостоверяване, ако няма увереността на 100 %, че всички тези процеси са надлежно документирани, изпълними са и са работещи.

На въпрос дали в министерството са постъпвали данни за хакерска атака срещу Централната избирателна комисия, двамата отговориха, че комисията е независим орган и не те поддържат електронните ресурси на комисията, но са готови да съдействат, ако се наложи.