Възникналото в общественото пространство напрежение около машинното гласуване внася недоверие в изборния процес, се казва в становище на неправителствени организации, членове на Обществения съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК).

"Още след парламентарните избори от април 2021 г., партиите превърнаха технологията на гласуване в основна реторика на кампаниите си. Същевременно именно тези парламентарно представени партии излъчват членове в секционните комисии и всяка от тях ще има активисти в секциите. С постоянните обвинения за манипулиран вот политическите формации обезценяват усилията и на техните симпатизанти. Не на последно място по този начин се намалява и доверието в избраните след това институции", посочват от Обществения съвет към ЦИК.

На заседание тази вечер ЦИК реши на местния вот на 29 октомври и на евентуален втори тур гласуването да бъде само с хартиени бюлетини. През деня на два поредни председателски съвета в парламента беше обсъден доклад на ДАНС във връзка с машинното гласуване. Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов заяви пред медии, че на тези избори не трябва да има нито една машина, защото са компрометирани. Мнение, че чрез машините може да бъде манипулиран вотът изразиха ГЕРБ- СДС, ДПС, "Възраждане" и "БСП за България".

От Обществения съвет към ЦИК припомнят, че с поправките в Изборния кодекс, приети в края на 2022 г., 48-ото Народно събрание внася промяна в начина на отчитане на машинното гласуване и то гласи:

"Чл. 430. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2022 г.) След приключване на гласуването секционната избирателна комисия отчита резултатите от машинното гласуване, като преброява бюлетините от машинното гласуване."

С тези промени машините за гласуване бяха превърнати в принтери. Отпечатваните от тях разписки са именно споменатите в чл. 430 бюлетини от машинно гласуване и те описват ясно за кого е подаденият глас, могат да бъдат проверени за вярност от избирателя, преди да бъдат пуснати в съответната изборна кутия (урна), съхраняват се заедно с другите изборни книжа до следващия избор, включително за целите на евентуално обжалване.

Както на изборите за Народно събрание през април 2023 г., излъчили настоящия парламент и неоспорени от нито една политическа сила, така и в тези избори резултатът от гласуването няма да бъде отчитан нито директно от устройствата, нито от флаш-паметите, припомнят от Обществения съвет.

Те отбелязват също, че вотът на избирателя и неговото отчитане става според изписаното на бюлетината от машинното гласуване чрез ръчното им преброяване от членовете на Секционната избирателна комисия (СИК). Така няма никаква възможност евентуална "манипулация" в машината за гласуване да промени изборния резултат. Предвид многобройните коментари в публичното пространство за "кодовете" на машините, тяхното значение и предполагаеми манипулации в машинното гласуване чрез заснемането им, от Обществения съвет припомнят значението на някои основни криптографски понятия.

Криптографски ключ е сравнително дълга последователност от знаци, които се използват за криптиране (кодиране) на дадена информация, по начин, който прави нейното разчитане изключително трудно без използването на този (или допълващ го) ключ, припомнят от съвета.

"Хеш" код (криптографска контролна сума, криптографски идентификатор) - уникална последователност от знаци, резултат от обработката на определена информация с предварително известен публичен алгоритъм. Уникалността на този код гарантира, че съответната информация не може да бъде променена в никаква степен, без тази промяна да доведе до промяна в него. При съмнение, всеки може да приложи публично известния алгоритъм върху въпросната информация и по този начин да установи дали тя е била междувременно променена (няма да се получи същия "хеш"), допълват от съвета.

От Обществения съвет уточняват, че криптографските ключове, с помощта на които се криптира информацията в машините за гласуване, се съхраняват от ЦИК и ползването им може да става само с парола, съставена от три части, известни на трима от нейните членове. Т.нар. "хеш код" за текущата версия на софтуера, инсталиран за дадения избор, е публична информация и се публикува от ЦИК. Хеш-ът заедно със системната разписка, показваща, че в машината няма подадени гласове, отпечатвана при старта на изборния ден, се поставят на видно място във всяко изборно помещение, в което може да се гласува с машинно устройство.

Неправителствените организации в Обществения съвет към ЦИК призовават политическите формации и медии да коментират умерено и да проверяват информацията, която представят в публичното пространство, за да не рушат доверието в изборния процес и демократичните институции.

Настоява се отговорните за организацията на изборния процес институции, ясно и категорично да внесат успокоение в надеждността на отчитането на гласуването с бюлетина от машинно гласуване, така че да се проведе нормален изборен ден в тази и следващата недели.