Централната избирателна комисия (ЦИК) отказа да регистрира промяна в състава на коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България", регистрирана с Решение на комисията №1662-НС от 15 февруари 2023 г. заради закъсняло с 40 минути подаване на заявление. За решението ЦИК съобщи на интернет страницата си.

В съобщението се казва, че в 17:40 часа на 25 февруари в ЦИК е постъпило заявление от "Продължаваме Промяната - Демократична България", подписано от представляващите коалицията Кирил Петков, Асен Василев, Христо Иванов и Атанас Атанасов.

Заявлението е подадено от пълномощника Мартин Бъбаров и с него иска за регистрация промяна в състава на коалицията, която се изразява в присъединяване на политическа партия "Обединени земеделци".

ЦИК обяснява, че съгласно чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промените и съответните документи не по-късно от 35 дни преди изборния ден, пишат от ЦИК. С приетата с Решение № 1583-НС от 2 февруари 2023 г. хронограма и т. 46 на Решение №1595-НС от 6 февруари 2023 г. е определен краен срок за подаване на документите за извършване на промени в състава на коалиция - 17:00 ч. на 25 февруари 2023 г.

Документите са постъпили след изтичането на този срок, за което приносителят изрично е уведомен, като това обстоятелство е вписано в Регистъра на ЦИК, се подчертава в текста на съобщението.

Решението за отказа подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му, се казва в него.