Институции, неправителствен сектор и експерти са в нестихващ спор за тоновете мъртва риба в яз. "Пчелина" - Перник. С цел да представи всички гледни точки в спора Actualno.com покани всички страни на пресконференция. Всяка от тях в присъствието на опонентите си представи своето становище.

В пресконференцията участваха Галин Николов - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Рибарство и аквакултури" (ИАРА), Ралица Кукова - директор на дирекция "Контрол" в Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"; Людмила Халачева - главен експерт в РИОСВ - Перник; Ванина Мицева - главен експерт "Мониторинг" в Басейнова дирекция, Марио Антонов - организатор на Централна рибоопазваща организация (ЦРОО) - Перник; Димитър Куманов - основател на риболовен клуб "Балканка", и д-р Тихомир Стефанов - хидробиолог (ихтиолог) в Националния природонаучен музей към БАН.

"Целта на тази пресконференция е да опровергаем твърдението на директора на Басейнова дирекция, че причината за умирането на рибата в този водоем е природна дейност", обясни Марио Антонов.

Той припомни колко пъти са алармирали институциите за проблема, за да се предотврати това, което всъщност се случи. Той посочи, че рибарската гилдия е притеснена от изказване на директора на Басейнова дирекция инж. Георгиев, че една от причините, поради които измира рибата, е защото ЦРОО е презарибила язовира. Антонов съобщи, че водоемът е бил зарибен с 1,5 тона риба. И попита дали язовир с 54 милиона кубика вода и площ от 5400 декара може да се презариби с 1,5 тона риба. Изпълнителният директор на ИАРА отговори категорично, че това количество е прекалено малко, за да се презариби язовирът.

"При един декар водна площ със средна дълбочина 5-6 метра количеството риба, която може да вирее, е от порядъка на 150-200 кг. Язовир 5400 декара по 200 килограма риба, това са 1 милион тона риба, която язовирът може да поеме. Ние сме пуснали 1,5 тона и в никакъв случай тук не може да се говори за зарибяване Това е една долна лъжа", заяви Антонов. Ралица Кукова обаче контрира, че площите не са такива, каквито се посочват.

"Непрекъснато се твърди, че яз. "Пчелина" е 54 милиона кубични метра. Никъде не стана ясно, че мъртвият обем на язовира вече е около 34 милиона. Така, че тези данни, които се изнасят и смятат, не са достоверни по отношение на зарибяването", каза тя. По думите й никой не е информирал Басейнова дирекция, че е осъществил зарибяването. Тя обясни, че на дъното на язовира има много елементи, които стоят и се разграждат с години и всички са наясно с това.

"Никой не коментира защо е допуснато да се зариби един водоем в такова лошо състояние и такива показатели. Има доклад на Национален природонаучен музей БАН. Г-н Тихомир Стефанов е тук. В него е посочено ясно и категорично, че още през 2016 г. са установени проблеми с липса на кислород, които са комплексни фактори и са причина за измиране на рибата, тъй като температурата и кислородът са съществени и жизнено важни елементи за съществуването на рибната фауна", посочи още представителят на Басейнова дирекция.

"Да, има проблем. Рибата измря, но нека не се лансират тези, че институциите не работят. Не може да кажем дали има презарибяване, тъй като не сме компетентен орган и няма никаква информация в Басейнова дирекция", допълни Ралица Кукова. Според Димитър Куманов досега е трябвало институциите да са набелязали мерки за чистота на този водоем и те да са реализирани. "Тепърва ще бъдете запознавани къде какво се изхвърля в Перник - абсолютно незаконно под вашия благосклонен взор", закани се той.

Д-р Тихомир Стефанов отново заяви, че като хидробиолог не приема като обяснението, че единствената причина за измирането на рибата в такъв водоем е просто повишаването на температурата, което води до кислороден недостиг.

"Звучи абсурдно в този му вид", е категоричен той.

Неговото становище е, че измирането на рибата е вследствие от натрупване на органика в дадения водоем. Самият цъфтеж на водораслите по думите му не е причина, а следствие, при това от залпово замърсяване на цялата система, което е нарушило баланса й.