Тя е част от инициативата на Министерството на околната среда и водите срещите и събитията в рамките на Европредседателството да се провеждат под мотото "Без пластмасови продукти".

Със старта на кампанията бяха открити и три артинсталации, изработени от пластмасови отпадъци, които са разположени в различни пространства на сградата.

На събитието присъстваха екоминистърът Нено Димов, европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела и заместник-министърът на културата Румен Димитров.

Заради това и други събития достъпът до централната сграда на НДК беше ограничен днес, така ще бъде и утре. Мярката се налага от съображения за сигурност във връзка със събития от висок клас в календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Касите на Билетния център ще работят нормално с обичайното работно време от 09:00 до 20:30 часа, но са изместени в кино „Люмиер Лидл”. На разположение е и системата за онлайн резервация за билети.

Най-голямото събитие беше подписването на първото Програмно споразумение за финансиране на програма „Околна среда и изменение на климата“ за новия програмен период по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. То беше сключено между България и страните донори – Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, по време на неформалния Съвет по околна среда. Новата програма си поставя за цел чрез предоставеният финансов ресурс от 30,5 млн. лв. да изпълни мерки по прилагане на важни политики в областта на управлението на отпадъците и адаптация и смекчаване към климатичните изменения, съобщиха от екоминистерството.

ЕК не открила нередности в НП "Пирин"