От 1 юли направленията за мамография и ехография на млечна жлеза ще са валидни два месеца. Това решение е прието по време на заседание на Надзорния съвет на НЗОК, посочиха на сайта на институцията.

Направлението за мамография на двете млечни жлези и ехография на млечна жлеза за лица над 18-годишна възраст ще бъде валидно не по-дълго от 60 календарни дни от издаването му, допълниха от Касата.

В момента срокът на направленията е 30-дневен. Целта е да се насърчи профилактиката срещу рак на гърдата при жените над 18 години и да се даде възможност за записване на час за преглед в по-дълъг времеви период заради недостатъчния брой специалисти, предлагащи такава консултация.

През февруари, след подписването на анексите към националните рамкови договори между съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина с НЗОК, председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров каза, че при осигуряване на техническа възможност, срокът на направлението за ехо- и за мамография ще бъде удължен.