Докладът за състоянието на българската транспортна индустрия, описващ значителните икономически загуби, причинени от забавянето на включването на България в сухопътния Шенген, е бил представен на заседание на експертната група при Дирекция "Мобилност и транспорт" на Европейската комисия.

Докладът е разработен съвместно със Съюза на международните превозвачи и е оценен от кабинетът на еврокомисаря по транспорт - Адина Валеан като много важен и конкретен. Европейската комисия за пръв път получава достоверни данни за преминаването по сухопътните граници от страна на България.

Последвалите дискусии с експерти от кабинета на еврокомисаря показват ясен интерес и готовност за дискусия по изложените проблеми.

"Представителите на Европейската комисия задаваха конкретни въпроси и изразиха твърда воля за търсене на решения на проблемите, описани в доклада." четем във фейсбук пост на българския представител в експертната група към ЕК Николай Рашков.

Въпреки че реалният пробив в политиките може да отнеме време, тези разговори са първата стъпка към разбирането и адресирането на специфичните трудности, с които се сблъсква българският транспортен сектор в контекста на европейските регулации.

Това развитие подчертава значението на пряката комуникация и взаимодействие с европейските институции за представяне и разрешаване на национални проблеми, които имат широк икономически и социален отзвук.