Изплащането на сумата от 10 лева обезщетение за пътник в катастрофиралото превозно средство е противозаконно, защото законът изрично е предвидил минимална сума от 50 000 лева за всеки пътник. Това заявиха в становище на Комисията за финансов надзор (КФН) по повод отвореното писмо от близките на загинали в катастрофата край Своге през 2018 г. 

Те заявиха, че са получили едва по 10 лева. Към момента в КФН са постъпили шест жалби от близките на общо седем от загиналите лица при пътния инцидент.

От застрахователна компания "Бул инс" обясниха, че автобусът на практика не е извършвал обществен превоз, каквото е изискването на застраховката и дори определиха случващото се като "шантаж", тъй като някои документи били фалшифицирани.

"Плащането означава, че евентуално при липсващи документи ние ще плащаме с парите на други застраховани лица. Пътният лист не покрива маршрута, списъците не са актуални. Не са представени документи, които се изискват по кодекса, за да е ясно, че има обществен превоз. Ние сме убедени в своята правота", коментира изпълнителен директор на компанията Стоян Проданов.

По отношение на две от жалбите спрямо застрахователното дружество "Бул Инс" АД са приложени принудителни административни мерки да изплатят обезщетения по сключената от тях застраховка "Злополука" на пътниците в средствата за общински превоз. Минималната сума за изплащане по тази застраховка според Кодекса за застраховането е 50 000 лв. за всеки пътник, подчертаха обаче от КФН.

Проверката е установила, че при завеждане на претенциите на наследниците пред застрахователя заедно с писменото искане са представени констативен протокол за пътно-транспортното произшествие, препис - извлечение от акт за смърт; удостоверение за наследници; справка от Информационен център към Гаранционния фонд и удостоверение за банкова сметка. Относно документ, който да доказва, че пострадалите са били пътници, трябва да се посочи, че в констативния протокол за катастрофата се съдържа подробен списък на пътниците в автобуса. В тази връзка документите, представени заедно със завеждане на претенциите, напълно установяват основанието за изплащане на застрахователното обезщетение, заявяват от комисията.

"Бул Инс" АД с писмо от 9 ноември 2018 г. е поискало от Национална следствена служба отговор на следните въпроси: дали е установено наличието на алкохол и упойващи вещества в кръвта на водача на автобуса, дали за автобуса има издаден лиценз - Удостоверение на пътно превозно средство за обществен превоз на пътници, и дали са изпълнени изискванията за случаен превоз на пътници.

Съгласно чл. 106, ал. 5 от Кодекса за застраховането не се допуска изискване на доказателства, за които може да се направи разумна преценка, че нямат съществено значение за установяването на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждането й. Поисканите от НСС документи нямат пряко отношение за установяване на основанието на претенциите, а биха имали значение единствено за възникването на правото на регрес на застрахователя. Ето защо, освен неморално, е и незаконно да се отказва изплащането на застрахователно обезщетение поради това, че НСС не е отговорила на запитването, а представените документи са установили основанието на претенциите, посочват от КФН.

Освен това от комисията отбелязват, че изключените от покритие рискове са детайлно уредени в чл. 475 от Кодекса за застраховането. Събитието, за което са заведени претенциите и не попада в хипотезата на нито едно от изброените изключения. Недопустимо е разширяване на законоустановените изключени от покритие рискове, защото обратното би обезсмислило целта й, а именно да обезщети най-ценното - живота, здравето и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз, заявяват от КФН.

Наложените принудително административни мерки са обжалвани от застрахователното дружество пред административния съд, София Област, като е поискано да бъде спряно предварителното изпълнение на мерките.

По останалите 4 жалби са открити производства за прилагане на принудително административни мерки, като предстои да бъдат издадени решения в рамките на следващата седмица.

Комисията предприе и ще продължава да предприема необходимите мерки в рамките на законовите си правомощия, за да защити интересите на потребители на застрахователни услуги, декларират от КФН.