Повече от 115 дни след включването на Цветомир и Боян Найденови и баща им Стефан Найденов в българския "списък на списъка" "Магнитски", Върховният административен съд постанови без право на обжалване незабавното изваждане на Цветомир Найденов от него. Очаква се до дни същите основания по решения на Върховният административен съд да бъдат преустановени фактическите действия по поддържане на данните на Стефан и Боян Найденови в същия списък.

Решението постановява да се преустановят фактическите действия по поддържане на данните на Цветомир Найденов в Списък на физическите лица, "асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква б) от Решение № 441 от 04 юни 2021 г. на Министерски съвет на Република България, поддържан на интернет страниците на Министерство на финансите и на интернет страницата на Национална агенция за приходите, извършвани от длъжностните лица на Министерство на финансите и Национална за приходите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите и ДА "Национална сигурност" като членове на Постоянната работна група, създадена с РМС № 441/04.06.2021 г., както и от постоянната работна група като колективен орган."

След като никога не са били включвани в американския списък, но бяха сред дописаните в българския му вариант, засегнатите Найденови многократно алармираха, че нито веднъж не са получавали възможност за ответна реакция, не им е била предоставена информация за решението на постоянната работна група, нито адекватно обяснение на действията й. Постоянната работна група не взе предвид жалбите на Найденови, но за разлика от тях "извади" от списъка партньорите на Васил Божков от компанията "Интралот" само 6 дни след включването им. Това действие постави под въпрос критериите за въвеждане или отмяна на санкции, както и дейността, сроковете и принципите на работа на Групата.

Притеснителна се оказа също така и липсата на законов срок за предоставяне на отговор по жалби към постоянната работна група.

Найденови бяха включени в "Списъка на списъка", без да бъде взет предвид фактът, че са преустановили съдружие с включения в списъка "Магнитски" Васил Божков година и половина преди въвеждането на санкциите. Найденови свидетелстваха, че Божков и съдружниците му са направили данъчно престъпление, с което държавата е ощетена с приблизително 700 милиона лева.