Софийският градски съд върна исковата молба, подадена от директора на "Пирогов" д-р Валентин Димитров, с която той обжалва решението на здравното министерство да бъде освободен от поста, става ясно от съобщение на съда.

Според СГС искането на д-р Димитров е недопустимо, тъй като той не е акционер в спешната болница.

"Ищецът Валентин Д. Димитров няма качеството на акционер в УМБАЛСМ "Н.И.П." ЕАД, поради което искането за отмяна на решенията от 27.11.2023 г. на едноличния собственик на капитала (МЗ) и на решението на съвета на директорите от 27.11.2023 г. като незаконосъобразни е недопустимо, поради което исковата молба подлежи на връщане", се посочва в мотивите на съда. 

От определението на СГС, което подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването, следва, че Димитров трябва да бъде освободен от директорския пост.

Пред БНР лекарят е заявил, че документът все още не му е връчен и тепърва ще решава дали да го обжалва, след като го обсъди с Медицинския съвет и Съвета по здравни грижи.

Решението за уволнението на Валентин Димитров дойде от здравния министър Христо Хинков заради доклад, който по думите му показва недобро управление на спешната болница и тя има много дългове.

Впоследствие Димитров обяви тези твърдения за неверни, продължи да изпълнява задълженията си на директор и подаде жалба срещу решението на МЗ.