Община Летница ще трябва да плати 300 000 лева на семейството на Катя Павлова, която преди 7 години загина при свлачище на екопътека до Крушунските водопади. Решението е на Окръжния съд в Ловеч, цитиран от lex.bg.

Съдът призна общината за отговорна за случая, поради което нареди тя да плати по 100 000 лева на съпруга на починалата и на двете ѝ деца.

Случаят е особен, защото до преди две години ВКС нямаше практика за приложение на закона при подобни казуси, тъй като става дума за собственост върху обширен имот и за вреди от природно явление като срутището. Тогава до върховния съд стигна делото срещу община Летница, заведено от родителите и дъщерята на загиналия с Павлова в свлачището англичанин Йън Джонсън. Те бяха завели частични искове за неимуществени вреди, а пълните им размери бяха по 300 000 лева.

Първоначално съдът в Ловеч отхвърли исковете, като прие, че срутването е непреодолима сила, но след това Апелативният съд във Велико Търново отмени решението и осъди общината да плати общо 100 000 на близките на Джонсън. Делото стигна до ВКС, който прие, че "непреодолима сила като обстоятелство, освобождаващо от отговорност по чл.50 от ЗЗД собственика на вещта за причинените от нея вреди е такова непредвидимо и непредотвратимо събитие, което не може да бъде избегнато, или последиците от него не могат да бъдат предотвратени, посредством общоприложимите към момента средства и възможности на науката и техниката".

Член 50 от Закона за задълженията и договорите визира вредите, произлезли от каквито и да са вещи, за тях отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор те се намират.

Върховните съдии Емил Томов, Драгомир Драгнев и Геновева Николаева решиха, че самото срутване е било непредвидимо и непредотвратимо, но не и последиците от него. Експерти заключиха, че това са периодични и характерни за напукани скални масиви процеси и биха могли да се вземат мерки за обезопасяването им. Такива са обрушване на опасни късове, укрепване с мрежи или подпорни стени. Друг вариант е да се направи защитна козирка или просто пътеката да бъде преместена далеч от ската. Общината в Летница е предприела такива мерки и е изградила безопасна екопътека, но го е направила едва след инцидента.

След решението на ВКС, дело срещу общината заведе и семейството на Катя Павлова. Исковата молба е била подадена електронно на 6 ноември 2020 г., точно 5 години след смъртта на жената. По този повод общината е искала делото да бъде прекратено поради изтекла давност за погасяване на всички вземания, воден е и съдебен спор, тъй като Павлова е починала на 6 ноември 2015 г., но в акта за смъртта ѝ е била записана дата 8 ноември, когато тялото ѝ е намерено. В крайна сметка ВКС реши, че щом исковата молба е подадена на 6 ноември 2020 г., давностният срок не е изтекъл.

Трагедията на екопътеката в природния парк "Маарата" в Крушуна се е случила, докато Павлова, Джонсън и тяхна приятелка минавали по едно от мостчетата по пътеката. Тогава огромна скална маса се срутила и ги затрупала. Единствено приятелката им оцеляла, тя е била затисната от скала, но спасена от минаващ наблизо човек. Телата на Павлова и Джонсън бяха намерени чак след два дни. Според лекарите те не са имали никакъв шанс да оцелеят.

От материалите в заведеното от близките на Павлова дело става ясно, че те живеели в Лондон и 45-годишната тогава жена пристигнала в България няколко дни преди инцидента, за да поднови документите си за самоличност. Планирали дори съпругът ѝ да дойде с нея, но решили, че е по-добре той да остане при децата, тъй като 16-годишната им дъщеря била още ученичка. Във фаталния ден съпругът ѝ няколко пъти не успявал да се свърже нито с нея, нито с приятелката ѝ. Едва на следващия ден научил от дъщерята на ранената при инцидента жена, че се е случило нещо, но тя не му казала точно какво, тъй като телата на затрупаните още не били открити. След това веднага отлетял за България с дъщеря си и заминал директно за Крушуна, където вече разбрал какво е станало.

Семейството на Катя Павлова казва, че тя е била жизнерадостна майка и съпруга, опората в семейството, а нейната смърт сложила край на домашния уют и щастие на тримата, коментира lex.bg. Показания са дали и двама нейни приятели, като единият е посрещнал семейството ѝ, когато пристигнали след инцидента в България. Те разказват, че момичето плачело непрекъснато, а момчето само мълчало. Животът им след това коренно се променил, синът станал агресивен, спрял да помага на баща си в семейния ресторант, а момичето се затворило в себе си и не искало да ходи на училище.

За да уважи иска на семейството, съдия Иваничка Константинова пише, че община Летница не оспорва, че е собственик на имота, в който е настъпил инцидентът, а причината за него е внезапното срутване на скалите - тези факти са приети за безспорни.

"Поради това Община Летница носи отговорност за причинените на ищците вреди, на основание чл.50 от ЗЗД, тъй като срутището, възникнало на 6 ноември 2015 г. в природната забележителност "Марата", собственост на общината, се дължи на свойствата и качествата на вещта", пише в решението. В него съдът приема за доказани и претърпените вреди от семейството на Павлова, но е преценил, че справедливото обезщетение е по 100 000 лева за всеки и отхвърля исковете им до пълния размер от по 300 000 лева.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Велико Търново.