"Предложеният днес от ЕК Социален план за действие е необходима стъпка към повече социална защита и качествени работни места за европейските граждани. Това е голям успех за ЕС. Гордея се, че дългогодишните усилия на лявото политическо семейство в Европа за въвеждането и реализирането на Европейския стълб на социалните права дават резултат и ще доведат до осезаеми ползи за хората.", заяви лидерът на ПЕС и български евродепутат Сергей Станишев.

"Този План и заложените в него инициативи - Инструмент за ефективна и активна подкрепа за заетост, Директива за прозрачност на възнагражденията, Стратегия за хората с увреждания - са отдавна необходима промяна в модела на европейска интеграция - от фокус върху фискалните правила и политиката на бюджетни ограничения, към повече социална Европа, с по-добра социална защита и равни възможности за всички.", каза още лидерът на европейската левица.

"Гордея се, че именно под ръководството на левите комисари Никола Шмит (Работни места и социални права) и Хелена Дали (Равнопоставеност) ЕС отваря пътя към социално десетилетие - на истински напредък по отношение на социалните права и равенството. Това беше ключов приоритет за европейската левица, както при прокламирането на Европейския стълб на социалните права през 2017 г. в Гьотеборг, така и в предизборната платформа за европейските избори през 2019 г. Доволен съм, че продължаваме да реализираме своите политики и инициативи.", добави Станишев.

"Тази дългосрочна визия за Социална Европа включва ясни цели и широк набор от политики на ПЕС. Сред предложените мерки са защитата от безработица, предложенията за гарантиране на справедливо заплащане и минимални работни заплати в ЕС. Освен заетостта, този План предлага и мерки за социално включване и борба с бедността, в съответствие с принципа "никой да не бъде изоставен".

"На предстоящата среща на върха в Порто през май ПЕС очаква европейските лидери да изпратят силно послание в подкрепа на този социален завой - само така ЕС ще може да отговори на очакванията на гражданите.", допълни той.

ПЕС приветства предложението за Инструмента за ефективна и активна подкрепа за заетост (EASE), който ще помогне за създаването на работни места, подобряване на уменията на работниците, разширяването на схемите за платени стажове, преквалификация и грантове за стартиращи фирми. Така успехите на Младежката гаранция ще бъдат използвани, за да може средствата за възстановяване на европейските икономики да стимулират заетостта.

Директивата за прозрачност на заплащането, представена от Хелена Дали, е още една инициатива в подкрепа на целите за равенство между жените и мъжете. Директивата ще задължи фирмите да публикуват заплащането на служителите си, а тази прозрачност ще допринесе за по-добро законодателство за равно заплащане. Разликите в заетостта и заплащането между жените и мъжете, балансът между личния и професионалния живот, инвестициите в социални услуги и грижи, проблемите с представителността, стереотипите и насилието, основано на пола, също трябва да залегнат в Европейския стълб на социалните права.

През седмицата друг еврокомисар от семейството на социалистите - Паоло Джентилони с ресор "Икономика" - обяви продължаването на възможността държавите-членки да се отклоняват от бюджетните изисквания на ЕС за справяне с икономическата криза. Мярката, въведена през март 2020 г., се очаква да остане в сила до 2023 г., и ще даде глътка въздух за страните в ЕС в условията на пандемия, която продължава да отслабва европейската икономика и да налага увеличаване на фискалните разходи.

"ПЕС приветства усилията на Паоло Джентилони за подкрепа на европейските икономики. Решението за продължаване на мерките гарантира, че разрешаването на социалните проблеми в ЕС, задълбочени от пандемията и последвалата икономическата криза, остава приоритет за държавите-членки. Цел, която ще бъде допълнително подпомогната от безвъзмездните средства от Плана за възстановяване на Европа. Благодарение на натиска на социалистите, Европа няма да повтори грешките от финансовата криза преди повече от десетилетие. Наложеното тогава затягане на коланите от десницата и прибързаното оттегляне на подкрепата от страна на ЕС доведе до пагубни последици за публичния сектор и социалните услуги в много държави-членки, а резултатите от тези политики виждаме днес.", каза в заключение Станишев.