Намерихме решение за липсващите средства за ВиК инфраструктурата на София. Заедно с Министерския съвет, не с общинския, написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той обяви, че Министерският съвет е одобрил с постановление допълнителен трансфер за целеви разходи за ВиК инфраструктурата на столицата в размер на 32 156 348 лв. и допълнителен трансфер от 13 573 00 лв. за разходи за охрана на софийското метро за декември, за които също има недостиг в столичния бюджет.

В публикацията си Васил Терзиев благодари на министър-председателя Николай Денков, на министъра на финансите Асен Василев и на цялото правителство, че са проявили "мъдрост и ангажираност към жителите на София, за разлика от Столичния общински съвет". Кметът изразява благодарност и към екипа си и всички ангажирани дирекции в общината за неуморната отборна работа.

"Едновременно с това съм засрамен, че отново държавата трябва да спасява най-богатата община в България", заяви Терзиев. Според него все пак това е пример, че има как общините и държавата да работят в синхрон в полза на гражданите и за практическото разрешаване на техните ежедневни проблеми.

Вчера кметът Васил Терзиев внесе доклад в Столичния общински съвет (СОС) с искане за поемане на дълг от държавния бюджет и за пренасочване на средства от бюджета на Столичната община за успешното завършване на проектите за изграждането на ВиК канализацията и ремонтните в центъра на столицата, които се извършват с европейско финансиране. Той нееднократно предупреди, че не са налични необходимите средства за покриване на задълженията по изпълнените дейности, което поставя в риск приключването на проектите и крие опасност от загуба на европейско финансиране. Като решение на възникналата ситуация Терзиев предложи с доклад до СОС необходимите средства да бъдат осигурени чрез временен безлихвен заем в размер на 23 000 000 лв. от бюджета на Министерство на финансите, както и да се отпусне временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер до 15 000 000 лв. Столичната община погасява заемите поетапно до края на 2024 година след верифициране и превеждане на средства от оперативни програми "Околна среда" и "Региони в растеж".