В Комисията за предотвратяване и защита от дискриминация в Скопие са постъпили тринадесет жалби от български сдружения и български граждани, пише вестник "Слободен печат". 

Те се отнасят най-вече за реч на омразата в социалните мрежи, а също така има една жалба за дискриминация на работното място, оябсни Игор Ядровски, цитиран от БТА.

"Към юни, мисля, че сме получили 13 жалби, които се отнасят за дискриминация по етнически признак на лица от българска етническа принадлежност. Трябва да кажа, че в два случая е установен тормоз, в един не е установен, осем жалби са висящи и имаме жалби, които са отхвърлени поради нередности. В закона е записано кои са основните неща, които трябва да съдържа една жалба, за да може комисията да действа и ако тя не съдържа тези елементи, комисията я връща за редакция, а ако вносителят не я редактира, ние я отхвърляме", каза Ядровски.

Той допълни, че тези жалби се третират като всички останали, които постъпват в Комисията. Като най-общо жалбите са от сферата на трудовите правоотношения, след това за достъпа до стоки и услуги, както и за достъпа до здравни и социални услуги.