Министерство на околната среда и водите и Фондация "Четири лапи" върнаха в природата трите мечета, които бяха намерени изоставени на 21 април 2018 г., в района на язовир Доспат. През април миналата година мечетата бяха настанени в гръцкия център "Арктурус", който има опит в реадаптацията на кафяви мечки. Целта бе да се осигурят условия за реадаптация на животните и последващото им връщане в природата, съобщи МОСВ.

Към момента мечетата вече са годни за връщане в естествена среда, тъй като са достигнали необходимите килограми. Тяхното транспортиране беше осъществено със специализирани автомобили и с подкрепата на специалисти от фондация "Четири лапи".

Мечетата вече са годни за връщане в естествена среда

Снимка: МОСВ

Експерти от гръцка и българска страна съвместно определиха подходящо за връщане място в Национален парк "Централен Балкан", което отговаря напълно на необходимите характеристики. Мястото попада в границите на резерват, в който се осъществява контрол от служители на Дирекция НП "Централен Балкан". Растителността в тази местност е преобладаващо широколистна гора, не са засечени трайни следи от други екземпляри от вида кафява мечка и мястото е отдалечено от населени места. Експертите от "Централен Балкан" имат опит и разполагат с необходимото оборудване за работа с маркирани мечки.

Предприети са всички необходими действия за повторната адаптация на мечетата. Доставени са и са заплатени от МОСВ три нашийника за проследяване, като са осигурени и специфични каишки, които са разтягат, за да не причинят нараняване на мечките при тяхното израстване. Чрез маркирането на животните се създава възможност за тяхното следене на всеки час и за своевременна реакция при необходимост. Предвиденият период за проследяване е 18 месеца, отбелязват от министерството.

Подобно пускане в природата се прави за първи път у нас, а аналогични са единични случаи в Европа като цяло

Снимка: МОСВ

Подобна акция са осъществява за първи път у нас и има единични случаи на такива мероприятия на европейско ниво. Акцията беше извършена съвместно от МОСВ, Фондация "Четири лапи" и център "Арктурус, който има опит и добра успеваемост при подобни дейности.

Въпреки всички усилия няма пълна гаранция за пълното и успешното връщане на мечетата в природата, тъй като процесът на реадаптация е труден и специфичен за всеки отделен индивид. Предвид бързите и адекватни действия на всички участници в акцията се надяваме мечетата успешно да се адаптират и да се върнат към своя естествен начин на живот.