Парламентът прие на първо четене Законопроект за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 2 на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and (Foreign Military Sales-FMS). Законопроектът е с вносител Министерския съвет.

В доклада на комисията по отбрана се посочва, че Международният договор за самолетите F-16 Block 70 и свързаната с тях поддръжка по условията на програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ е приет от 44-ото Народно събрание на 26 юли 2019 г. Законът за ратификация е обнародван в "Държавен вестник". Изменение и допълнение № 2 към международния договор е изготвено съобразно изискванията на американското законодателство за военни продажби и отразява практиката за извършване на промени в международните договори, посочена в стандартните условия на договорите, се казва в доклада, цитиран от БТА

Сред по-съществените причини в доклада на комисията се изтъкват коригиране на срокове за осигуряване на съответните компоненти и/или продукти и потвърждаване на свързани с тях пояснителни бележки, възникнали в резултат на възложени договори от Военновъздушните сили на САЩ на съответни доставчици.

Посоченият в документа график за доставка на самолетите е актуализиран, като се планира доставките да стартират в края на първото тримесечие на 2025 г. и да завършат до края на 2025 г. Изменение и допълнение № 2 на международния договор цели оптимизиране на доставките от страна на САЩ и не намалява или стеснява първоначално заявените от българката страна изисквания за способности на оръжейната система F-16 Block 70. То не променя общата стойност на договора. В него се съдържа "контролирана некласифицирана информация" (Controlled Unclassified Information-CUI), която не би следвало да става публично достояние по аналогия с подписания основен договор през 2019 г. Това изключва и възможността за обнародването ѝ в "Държавен вестник", се посочва в доклада на комисията.

Във вторник служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви журналисти, след участие в парламентарната ресорна комисия, че целият пакет от осем самолета F-16 Block 70 ще дойде до края на следващата 2025 година. Запрянов обясни, че два самолета F-16 ще ни бъдат предадени от САЩ до края на тази година, но ще останат там за обучение на техните пилоти. Ще се произведе и още един самолет, който заедно с другите два, ще дойдат у нас до края на първото тримесечие на 2025 г., добави Запрянов. След това още три самолета ще дойдат второто тримесечие догодина и още два до края на годината, посочи служебният министър и обобщи, че така целият пакет от осем самолета ще дойде до края на следващата 2025 г.