"Корпоративна търговска банка" (КТБ) е била лишена от справедлив съдебен процес при делото за отнемането на лиценза ѝ. Погазено е и правото на собственост на акционерите. Това постанови единодушно Европейският съд по правата на човека по жалба на бившите изпълнителни директори на обявената в несъстоятелност банка, предаде Lex.bg.

Отнемането на лиценза на банката е предпоставка тя да бъде обявена в несъстоятелност и именно след окончателното му потвърждаване от съда се разви делото за фалита на КТБ.

Днешното решение на съда в Страсбург е основание за отмяна на решението на ВАС, с което беше потвърдено отнемането на лиценза на КТБ. Самият ЕСПЧ пише, че именно отварянето наново на делото за лиценза е най-подходящият начин за отстраняване на констатираното от него нарушение. Но подчертава:

"В същото време изпълнението на решенията на ЕСПЧ не трябва неправомерно да нарушава принципите на сила на пресъдено нещо и на правната сигурност в гражданския процес, по-специално когато съдебните спорове засягат трети лица, чиито законни интереси трябва да бъдат защитени".

Съдът в Страсбург пише, че фактът, че са минали 7 години от постановяването на окончателното решение на ВАС за отнемането на лиценза, също е съществено съображение.

Отхвърлено обаче е искането на КТБ на акционерите ѝ да бъде присъдено обезщетение от над 5,3 млрд. лева за имуществени вреди.

България трябва да предприеме стъпки, за да гарантира, че банка, чийто лиценз е бил отнет, може пряко и независимо да поиска и получи ефективен съдебен контрол на тази мярка", заявява ЕСПЧ.

И посочва, че България задължително трябва да промени чл. 11, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност.

През 2014 г. БНБ отне лиценза на КТБ, като първо я постави под специален надзор. Това решение на централната банка беше оспорено пред Върховния административен съд (ВАС) от основните акционери в КТБ, включително мажоритарният "Бромак" (собственост на Цветан Василев).

ВАС обаче прие, че нито акционерите, нито членовете на ръководството на банката имат право да обжалват решението за отнемане на лиценза, защото не са страни в административното правоотношение и не са адресати на оспорения административен акт.