Към настоящия момент България се е включила в договорите с фирмите "AstraZeneca" и "Sanofi" за ваксина срещу COVID-19, каза министърът на здравеопазването Костадин Ангелов по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване.

Членовете на комисията приеха Проект на решение за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства "AstraZeneca", "Sanofi" и "Pfizer Inc" и "BioNTech Manufacturing" GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от "Janssen Pharmaceutica NV" по принцип.

България е заявила отказ за закупуване на ваксина от "Janssen Pharmaceutica NV", но от Европейската комисия /ЕК/ получихме информация, че само страната ни е заявила такъв отказ, припомни министър Ангелов. По думите му Правният механизъм разрешава друга държава да ни достави такава ваксина.

С писмо от 10 септември ЕК и германското председателсто на Съвета са поискали от здравните министри да осигурят допълнително финансиране от националните бюджети в размер на 750 млн. евро, като приносът на България е 3 259 450 евро, посичи министър Ангелов. Предлагаме портфолиото от ваксините, за които България е заявила участие, да бъде одобрено от Народното събрание, добави още той.

ЕК преговаря със 7 компании, като са сключени три договора и предстои четвърти за осигуряване на ваксина срещу коронавирсуната инфекция.

Категориите ваксини са аденовирусни, антигенни и РНК ваксини. Предложили сме страната ни да заяви участие във всички категории ваксини, допълни министър Ангелов. Разработваните ваксини са в различна фаза на клинични изпитвания и се очаква да получат разрешение за употреба в различно време.

Държавите ще могат да дарят или препродават ваксини на други държави със съгласието на изпълнителя, като препродаването ще бъде на цената, на която е платена ваксината.