То се открива в 10.00 часа във фоайето на учебен блок 12 на ТУ, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Над 110 ще са участниците в изложението и те ще представят дейността си на щандове в учебните корпуси 2 и 12 на Техническия университет.

За първи път ще участва и Европейската организация за ядрени изследвания /ЦЕРН/, която ще набира кандидати за своите стажантски програми сред изявените студенти от ТУ-София, които са готови в бъдеще да се посветят на науката.

На изложението всички представители на бизнеса ще имат възможността за директен контакт със студентите, за да им представят информация за своята дейност, за свободните си стажантски позиции и за стипендиантските си програми.

Чрез изложението студентите ще могат да влязат в диалог със потенциални работодатели, да натрупат увереност при представянето си и да направят първите стъпки за започване на своята кариера.

"Стажове" е най-голямото университетско събитие в страната, на което бизнесът се запознава отблизо с бъдещи експерти, обучени в най-големия Технически университет в България, създаващ висококвалифицирани кадри за нуждите на пазара на труда. Организатор на изложението е Центърът "Кариера и възпитаници" на ТУ-София.

На 18 април изложението "Стажове" ще се състои на територията на филиала на ТУ-София в Пловдив и във "Факултет и Колеж" - Сливен.