Първата за тази година проверка е преминала по специална програма на НАП за контрол на качеството на обслужване на клиентите.

По поредица показатели за наблюдение непознати служители от други офиси на териториалната дирекция на НАП във Варна са проверили русенските си колеги дали са предоставили на видно място задължителната информация за структурата на агенцията, за предлаганите от нея услуги на граждани и фирми, за условията на изчакване, за отношението към клиента при обслужването му и възможностите за подаване на сигнали.

Периодичните проверки по метода "таен клиент" са дългогодишна практика в НАП и са с доказана ефективност за оптимизиране на работата.

От началото на годината русенските приходни служители са приели 33 871 клиенти при 32 134 за същия период на 2017 година. Средното време за изчакване от тях е било 6,08 минути, а са били обслужени средно за 6,45 минути, което е под стандарта от 20 минути според наредбата.

Най-честата причина за посещение в НАП е проверка на здравно-осигурителен статус, което са направили 7539 русенци. На следващо място са подаване на данъчни и осигурителни декларации - 4990 души, и издаване на удостоверения за липса или наличие на задължения, от което са се нуждаели 4251 граждани и фирми.

Ежегодно служителите от офиса на НАП в Русе обработват за клиентите близо 2 милиона различни видове декларации, удостоверения, заявления, уведомления и други документи, свързани с данъчното и осигурително законодателство.