В около една трета от изборните райони се очаква да има някаква промяна в броя на мандатите, но трябва да изчакаме и указите на президента, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова в "Неделя 150" по БНР.

Нейкова припомни, че се очаква издаването на указа на президента Румен Радев за насрочване на изборите, както и указа за наименованията на изборните райони, въз основа на който трябва да се реши за броя на мандатите по изборни райони. Не може в един изборен район да има по-малко от четири мандата, посочи Нейкова. На база данни от НСИ за последното преброяване на населението ще определим броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район, но след издаването на президентските укази, добави тя.

След издаване на указа на президента за насрочване на изборите, ЦИК ще вземе своите решения, ще има и пълна яснота каква ще е дължината на бюлетината за машинно гласуване, но ще е такава, че да позволи да бъде отпечатан номерът на партията или коалицията, както и преференциален номер, добави Нейкова. Според нея вероятно ще е по-дълга от досегашната разписка, но няма да е 50-60 см.

Бюлетината за машинно гласуване трябва да изглежда така, както законодателят предвижда, каза още Нейкова и обясни, че след като избирателят гласува с машина и потвърди гласа си, машината трябва да отпечата бюлетина. Върху бюлетината трябва да е изписан съответният вот, избирателят трябва да я сгъне по начин, по който не се позволява да се разкрие тайната на вота, а член на секционната избирателна комисия трябва да постави печат на гърба на бюлетината.

ЦИК няма да прави демонстрации или някаква кампания, за да убеждаваме обществото в законова процедура, която ние изпълняваме като правоприлагащ орган, каза още Нейкова. Когато има промяна в софтуера за гласуване - като този път ще се наложи промяна заради необходимостта от промяна на досегашната разписка, с оглед на това трябва да бъде премината законовата процедура за удостоверяване на съответствието на софтуера с техническата спецификация. Това удостоверяване трябва да се извърши от Министерството на електронното управление и Българския институт за стандартизация. В процеса по удостоверяване имат право да получат достъп до изходния код и документацията представители на български партии и коалиции, на БАН, каза още Нейкова.

Попитана колко ще струват изборите, Нейкова каза, че този въпрос ще получи отговора си с приемане на план-сметката от Министерския съвет.