Проф. д.н. Мария Нейкова е назначена отново за областен управител на Област Бургас с решение на Министерския съвет от днес. Така тя заема стола на Стойко Танков, който изпълняваше длъжността от началото на годината. Преди това Нейкова заемаше този пост.

Проф. Мария Нейкова е завършила специалност Право в Бургаския свободен университет. Тя е професор по административно право и процес и доктор на науките по национална сигурност. Декан е на Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. Нейкова притежава богат управленски и административен опит.

В периода 2001-2009 г., по време на управлението на НДК, беше и областен управител на Стара Загора. Автор е на много научни трудове и носител на множество отличия и награди.