По-високи заплати за военнослужещите от следващата година прие и на второ четене парламентарната Комисия по отбрана с промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, предава БТА.

В края на миналата седмица поправките бяха одобрени в пленарната зала на първо четене и предвиждат от 1 януари 2025 г. възнагражденията на военнослужещите да се повишат средно с 30% при запазване на изградената диференциация между военните звания и длъжности.

Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се определя ежегодно въз основа на средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни от Националния статистически институт (НСИ), предвижда законопроектът.

Така основното месечно възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата, както следва: за офицери - не по-малко от 1,2; за офицерски кандидати, сержанти и войници - не по-малко от 1,0. Министърът на отбраната със свой акт ще определя базата за размера на възнагражденията, приеха депутатите от комисията.

Според предлаганите промени месечното възнаграждение на военнослужещите, заемащи ключови длъжности, може да надвишава с до 80 на сто размера на месечното възнаграждение за съответното длъжностно ниво, определено в акта на министъра на отбраната.

Комисията прие предложението на "Възраждане", ако има дефлация и падне средната заплата в страната, това да не се отразява на възнаграждението на военнослужещите.

Базата за определяне размера на основната месечна заплата за най-ниската длъжност на цивилните служители в армията също ще е средната работна заплата за страната за второто тримесечие на предходната година, съобразно данни на НСИ. Коефициентът за висшисти трябва да е не по-малък от 0,8, за до средно образование включително - не по-малко от 0,6.

За срока на обучение във висшите военни училища на курсантите се осигурява възнаграждение в размер не по-малко от 0,25 от базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност, предвидиха депутатите от комисията. В момента е 1,3.

С промените се дава възможност на военнослужещите, които се занимават с научноизследователска дейност, в сектора за информационни технологии, да могат да работят в извънработно време на граждански договор и за това да получават съответно възнаграждение.

Предвижда се в едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на отбраната да издаде актовете по прилагането му, а в тримесечен - Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната да приведе правилника за прилагане на закона в съответствие с този закон.

С предлаганите промени най-после заплащането на военнослужещите ще бъде балансирано, когато има баланс, има и стимул хората да растат в длъжност и кариера, коментира служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

Трябва да видими този инструмент със заплатите как ще заработи и, ако наистина, повишаването им доведе до бързо окомплектоване на въоръжените ни сили и се повиши интересът към срочна служба в доброволния резерв, може да се окаже, че с механизмите на финансовите инструменти, без да налагаме задължителност на гражданите, можем да започнем да попълваме мобилизационния си резерв, обясни по-късно пред журналисти той.

Така че не бързаме да предлагаме задължителна подготовка на гражданите за защита на Отечеството, подчерта министърът.