Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков информира министър-председателя акад. Николай Денков с доклад за извършена от Главна дирекция ГРАО в МРРБ справка за адреси с регистрирани над 6 лица - избиратели, отпечатани в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Данните са извлечени от масивите, генерирани за отпечатване на избирателните списъци, и включват лица с постоянен и настоящ адрес.

Видно от справката, на територията на страната има 72 619 адреса, на които са регистрирани 6 и повече пълнолетни лица, които са включени в избирателните списъци, както и 1697 адреса, на които са регистрирани 20 и повече пълнолетни лица.

От данните става ясно, че през годините местните власти са допуснали регистрациите. Така например къща във Видин побира 25 пълнолетни граждани, в Русе - 59, във Варна - 84. Друга къща в Разлог пък е дом на 142 пълнолетни лица. На ул. "Тунджа" №2 в Горна Оряховища живеят 138 избиратели, въпреки, че на посочения адрес няма сграда, а поле. Къща в Монтана пък приютява 172 български граждани, друга в Стамболийски - 652. На тясно живеят и в къща в Пловдив, в която са регистрирани 194 избиратели. В апартамент на ет. 2 в блок в кв. Сухата река в София пък се ширят 83 пълнолетни съграждани, а в друг в ж. к. Люлин на ет. 5 живеят 99 избиратели.

В двете махали на с. Плетена (Сатовча) са регистрирани съответно 727 и 796 лица, а в тази на с. Долно Осеново (Симитли) - 812 избиратели.

Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 10 от Закона за гражданската регистрация, броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище, а когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището.

По смисъла на Закона за гражданската регистрация, министърът на регионалното развитие и благоустройството няма правомощия по извършване на проверка по обстоятелствата за съответното вписване. Такава проверка може да инициират кметовете на общини по писмен сигнал, както и областните управители.

Предвид малкото оставащо време до изборите и с оглед на извършване на навременни действия, министър Цеков изпрати изготвения от ГРАО доклад заедно с приложенията в него на министър-председателя.

Припомняме, че регионалният министър сезира във вторник премиера акад. Денков и за необичайно голям брой регистрации в малки населени места преди местния вот - в общо 343 населени места, предимно села, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес.

Още тогава министър-председателят e възложил с писмо на областните управители да задвижат необходимите процедури, за да се извършат проверките.