През последните дни, с Картата на висшето образование в България и с анализа на данните в нея, стана ясно, че около 50 процента от приетите студенти в първи курс напускат висшето образование, защото не успяват да го завършат. Това заяви пред журналисти служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков и добави, че "широко отворената врата в началото - не означава, че всеки може да завърши висше образование, както понякога се казва".

Висшето си образование завършват около половината от студентите и това е общо за всички висши училища, почти без изключение, за почти всички професионални направления, с изключение на тези, които са със силно мотивирани студенти. Такива професионални направления са "Медицина" и "Фармация", в които отпадат по-малко от студентите.

"Като цяло, това е един модел на висше образование, който е приет в целия свят - широк достъп, след което "оцеляват" само тези, които учат сериозно", коментира министър Денков.

Той припомни, че висшите училища у нас сами решават как да приемат студенти и това е записано в Закона за висшето образование. И с изключение на регулираните професии, всеки университет има право да избере как да приема студенти.

Министерството на образованието и науката публикува преди дни за обществено обсъждане проекта за Националната карта на висшето образование в България. Документът е публикуван за обществено обсъждане до 19 юли 2021 г. В него се констатира, че в съществуващата структура на висшето образование в България се наблюдават различни по характер и дълбочина дисбаланси. Става дума за разминавания в търсенето и предлагането на образователни услуги на национално и регионално равнище, както и в реализацията на завършилите на пазара на труда по професионални направления и специалности от регулираните професии.