Правителството утвърди таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за новата академична 2021/22 г., обявиха днес от МС в изключително кратко съобщение.

"В държавните висши училища средната такса за кандидатстване за следващата година ще е в размер на 45 лева при средна такса за обучение 1090 лева. В сравнение с тази година таксата за кандидатстване е 50 лева, а за обучение 950 лева. Новите суми са утвърдени въз основа на постъпили предложения от страна на академичните ръководства", съобщават от правителствената пресслужба.

Близо 3/2 от родните университети бяха планирали да увеличат таксите за своите студенти, като само 6-7 вуза са заложили на старите цени, а 3-4 висши училища предложиха намаление на някои такси.

Педагогиката поскъпва почти навсякъде - в Бургаския у-т "Ас. Златаров" от 550 на 600 лв. за редовна бакалавърска степен, във Великотърновския у-т - от 550 на 600 лв. за второкурсниците в редовно обучение, в Югозападния у-т - от 650 на 750 лв. за редовно и задочно, в Шуменския у-т - за чуждестранни граждани от 850 евро на 1100 евро за първокурсници, в Русенския - от 600 на 640 лв. за редовен и задочен бакалавър, в Тракийския у-т в Стара Загора - от 620 на 680 лв., а в ТУ-София - от 530 на 630 лв. Само в Софийския университет, който запазва таксите за действащи студенти, педагогиката остава със същата цена - 530 лв., съобщава "Сега".

Повишение има и при икономиката във Великотърновския у-т (от 500 на 600 лв.), в ЮЗУ (от 610 на 680 лв), в Русенския (от 540 на 580 лв.) и в Тракийския у-т (от 550 на 580 лв.).

Медицинските университети увеличават таксите за някои свои студенти и специалности. В МУ-София например се повишават таксите по медицина и фармация за първи курс от 900 на 1000 лв., първокурсниците по здравни грижи ще плащат 750 вместо по 700 лв. годишна такса, а задочните магистри в специалност обществено здраве - 1000 лв. вместо досегашните 800 лв. МУ-Пловдив увеличава таксата за медицина и за дентална медицина за 4-ти курс - от 950 на 1200 лв., а в МУ-Варна повишение има за студентите от 5 курс по медицина, фармация и дентална медицина - от 900 на 1200 лв.

В ТУ-София от 700 на 750 лв. поскъпват редица специалности като математика, информатика, технически науки и т.н. ТУ-Варна увеличава таксата за корабоводене от 1290 на 1400 лв. за втори курс, в ХТМУ по-скъпи ще са таксите за повечето специалности - за новоприети студенти цените се увеличават от 700 на 800 лв. за електроника, металургия, материали и материалознание, биотехнологии и др.

Без промяна в таксите остават Пловдивският у-т, УАСГ, Университетът по хранителни технологии в Пловдив, Аграрният у-т, УНСС, Академията на МВР и Висшето военно морско училище "Н.Й.Вапцаров".

Таксите за кандидатстване и обучение в БАН и научните организации през следващата година остават непроменени - съответно 30 лева за кандидатстване при средна такса за обучение на докторанти - 460 лева, посочват още от МС.

Сериозни намаления на таксите заради недостига на студенти прави Висшето строително училище "Л. Каравелов". Там цената на почти всички специалности намалява почти наполовина - за доста от тях вместо 1020 лв. студентите ще плащат по 540 лв. По-ниски са таксите още при специалностите администрация и управление в ТУ-Габрово (от 670 на 650 лв. за първи курс редовно), както и при социални дейности в ЮЗУ ( от 880 на 740 лв.).