Две са причините изборът на нов главен прокурор да засягат до известна степен всеки български гражданин. Едната е, че той се явява ключов фактор в правораздаването заради твърде голямата власт, която му е дадена по конституция. Втората е, че чувството за беззаконие се засилва в обществото и той трябва да се справя с този проблем. Това заяви по bTV професорът по право на ЕС и конституционен съдия Атанас Семов. 

"Прокуратурата и главният прокурор в частност по конституция имат много голяма власт. Даже бих казал малко по-голяма от тази, която една пълноценна демокрация предполага", обобщи Семов. Той не отговори на въпроса на водещата Биляна Гавазова дали сегашния главен прокурор Сотир Цацаров се справя със задълженията си. 

"Усещането, че властовите елити съществуват по модела "мен няма кой да ме накаже" и това усещане трябва много ясно да бъде отчетено. В този смисъл очакванията към следващия главен прокурор са много големи", отбеляза Атанас Семов. 

Той определи със свои думи какъв според него трябва да е наследникът на Сотир Цацаров.  

"И традицията, и ценностите на обществото, и конституцията казват какъв трябва да бъде следващият главен прокурор. Аз бих го формулирал така. Той трябва да има категоричното мъжество да се осъществява наказателно преследване срещу всеки провинил се властник и високия професионален капацитет да прави това точно както законът изисква. Иначе казано трябва да бъде смел професионалист", обобщи Семов.

"Не сме поставяли въпрос за персонална номинация", заявиха междувременно от Асоциацията на прокурорите в опровержение по повод на публикация за избора на главен прокурор. Подобен въпрос не е бил поставян нито сред членовете на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, нито от членове на организацията.

"Нашето становище беше заявено на кръглата маса при президента и там са изразени точно и ясно вижданията и надеждите на повечето ни колеги за качествата на следващия главен прокурор, на когото вероятно предстои още по-труден мандат", посочват от Асоциацията.

Изборът на нов главен прокурор ще се състои на 24 октомври. Номинации ще се правят най-късно до 29 юли. Процедурата започва на 15 юли. Това реши Пленумът на Висшия съдебен съвет, който прие хронограма за провеждане на избора.

Първоначално Прокурорската колегия беше предложила изборът да бъде на 14 ноември. След това кадровиците решиха, че не трябва да се чака изтичането на двумесечения срок, в който концепциите да "стоят" на сайта на Висшия съдебен съвет и след това да се изготвят становищата за професионалните и нравствени качества на кандидатите и да се взема решение за допустимостта на номинираните.

По закон номинации могат да правят не по-малко от трима членове на прокурорската колегия на ВСС и министъра на правосъдието. Данаил Кирилов вече декларира, че няма да посочва никого за кандидат.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков изрази надежда да има избор още при първата процедура, защото така ще има възможност и за приемственост. Главният прокурор Сотир Цацаров подкрепи становището, като добави, че именно това е причината да бъде предложено откриването на процедурата да бъде на 15 юли.