Министерство на културата назначи спешна проверка по сигнал на Националната галерия за авария в едно от депата в сградата на "Квадрат 500", свързани със системата за пожарна безопасност, съобщиха от Министерството на културата.

Част от контейнерите са изпуснали инертен газ, което е задействало алармата на охранителната система. В момента екипи на Националната галерия, на Инспектората на Министерството на културата и представители на "Пожарна безопасност" регистрират обстоятелствата около инцидента. Има щети, пострадали са въздуховодите на инсталацията и фрагменти от окачения таван.

Аварията се е случила в едно от депата, съдържащо произведения от началото на XX век. Няколко картини са паднали от стелажите и екип от реставратори изследва състоянието им в момента.

Министерство на културата ще изчака окончателния доклад, като заявява готовността си да покрие евентуалните разходи, причинени от инцидента. На този етап не се очаква от галерията да отменят изложби.

Това не е първата авария в галерията. През януари 2017 г. авария на климатичната система  повреди няколко от най-ценните картини в "Квадрат 500". 

През февруари 2016 г. - по-малко от година от откриването на музея и ремонт на сградата за 27 млн. лв., падна частично мазилката от тавана в две зали.