Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, освободи от поста административен ръководител на Софийска районна прокуратура (СРП) Невена Зартова, съобщи БТА.

Колегията назначи прокурор Светлана Митова от Върховна прокуратура за временно изпълняваща длъжността до избора на титуляр.

По желание на Зартова колегията я преназначи като прокурор в Софийска районна прокуратура.

Оставката ѝ бе гласувана с единодушие и без обсъждания. По същия начин бе подкрепено и предложението Светлана Митова да оглави временно СРП.

Прокурорската колегия прие и оставките на четиримата заместници на Невена Зартова - Борислав Георгиев, Иван Стефанов, Мима Куцкова-Дамянова и Тодор Куюмджиев. Те също бяха преназначени като прокурори в СРП. 

В молбите си заместниците на Зартова бяха посочили, че категорично се разграничават от действията на административния си ръководител и подкрепят усилията на изпълняващия функциите "главен прокурор" Борислав Сарафов за реформиране на Прокуратурата на Република България.

Самата Невена Зартова също подаде оставка вчера. В мотивите си тя бе категорична, че за времето на нейното административно ръководство на Софийската районна прокуратура не е допускано нерегламентирано влияние върху прокурори във връзка с тяхната работа или решаването на конкретни дела. Не е имало неправомерно бавене на работа по дела и преписки. 

В молбата за освобождаване на Зартова се казва още, че всички преписки в СРП срещу Мартин Божанов-Нотариуса, с изключение на две преписки и една от 2021 г., са образувани и приключили преди началото на мандата на Зартова като административен ръководител, и три от тях са прекратени поради изтекла давност.