Съдия Десислава Корнезова от Административен съд София-град е отправила преюдициално запитване до Съда на ЕС, във връзка с дело от "огромна значимост за развитието на българското право и правото на ЕС", съобщиха от пресцентъра на съда.

Казусът за първи път поставя за разглеждане въпроси, които досега не са били предмет за разрешаване в съдебната практика. Важността на делото е незаобиколима и с оглед специфичната му социална проблематика, отбелязват още от административния съд.

Делото е заради това, че Столична община, район "Панчарево" е отказала да издаде акт за раждане на дете, което е родено в Испания през декември 2019 г., а в акта му за раждане са записани две майки. Те имат сключен брак във Великобритания - едната е българка, а другата англичанка.

Столична община, район "Панчарево" е поискала доказателства коя от двете жени е биологичната майка на детето, не ги е получила и е отказала да издаде акт за раждане. Жалбоподателката - българката, смята, че тя не е длъжна да предоставя подобна информация. Според общината обаче е недопустимо вписването в акта за раждане на двама родители от женски пол като майки на детето, тъй акто еднополовите бракове у нас са забранени.

Съдът е приел, че е необходимо да се търси баланс между различните легитимни интереси, засегнати в случая: от една страна, конституционната и национална идентичност на Република България, и, от друга страна, интересите на детето и в частност правото му на личен живот и на свободно движение в качеството му на гражданин на ЕС.

Казусът повдига правния въпрос за "признаването на две лица от един и същ пол на качеството им на майки на дете, български гражданин, родено в друга държава членка на ЕС", който е свързан с начина на определяне на произхода на български гражданин.

С оглед възможността детето да получи британско гражданство, по линия на другия родител, което обаче не би му придало качество на европейски гражданин, българският съд иска от Съда на ЕС да разясни още дали правните последици от Брекзит следва също така да бъдат взети предвид при преценката на висшия интерес на детето.