Прогнозите на сеизмолозите за очаквано силно земетресение в района Мармара, който включва мегаполиса Истанбул, насочиха жителите на града към търсене на алтернативни места за заселване в окръзи, отдалечени от активните разломи и по-сигурни при трусове, съобщава БТА.

Разрушителните земетресения от 6 февруари с епицентър в град Кахраманмараш причиниха смъртта на над 45 хиляди души и сринаха десетки хиляди сгради и изведоха на преден план проблемите за безопасността на сградния фонд на големите градове. 

Според турските сеизмолози едно от алтернативните места е пограничният окръг Одрин. Неговата отдалеченост от линията на разлома, по който се прогнозира евентуално силно земетресение в Истанбул, надморската височина и каменистият терен са дадености, които ограничават риска от унищожителни земетресения, посочват те.

"След земетресенията от 6 февруари в Южна Турция се наблюдава бум в търсенето на недвижими имоти - жилища и парцели - от страна на много жители на Истанбул в окръзите Лалапаша и Сюлоглу. Хората се страхуват от земетресенията и затова търсят по-безопасни зони, където да могат да се заселят", казва Намък Бабаджан, заместник-председател на Асоциацията на обществените консултанти по недвижими имоти - Тракия.

По думите му желаещите първо търсят информация по телефона или интернет, а след това идват на място за оглед. Брокери съобщават за засилено търсене на недвижими имоти и в други селища в Одринско от страна на истанбулчани. Експертите очакват, че това ще повиши цените на недвижимите имоти в областта.

Турските власти планират да освободят близо 1,5 млн. жилищни сгради в Истанбул, които поради повреди и неотговарящо на стандартите строителство са под риск да пострадат при евентуално мощно земетресение, и да евакуират жителите им в по-безопасни от земетръсна гледна точка зони в мегаполиса. Съобщението дойде от турския министър на екологията, градоустройството и климатичните промени Мурат Курум пред журналисти на конференция по координация на областните проекти. 

Турският министър акцентира върху процеса на градска трансформация на мегаполиса Истанбул, който по думите му трябва да бъде ускорен, за да бъде подготвен градът да посрещне предизвикателствата на природните бедствия. 

"Около 1,5 милиона сгради, които се намират в рискови квартали на Истанбул, предвиждаме да пренесем в две резервни зони, които се намират на анадолския и на европейския бряг на мегаполиса. Около 300 хиляди други се налага да се трансформират възможно най-скоро. В рамките на министерството са подготвени проекти за трансформиране на 94 хиляди единици от сградния фонд. В проектите е включено използването на нови технологии, подходящи за съответните райони", заяви турският министър.