Обучението, чието начало ще бъде поставено на 20 април т.г., е насочено към специалисти, студенти, както и заинтересовани, които имат базови познания по "Механика", "Транспортна техника", "Диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобили" и "Организация и безопасност на пътното движение".

Участниците в курса ще получат знания за нормативните документи, които уреждат дейността на съдебните експерти, методите и средствата за експертни изследвания по пътнотранспортни произшествия, методиките за изследване и анализ на пътните инциденти.

Курсистите придобиват умения за провеждане на изследвания и за изготвяне на заключения по автотехнически експертизи.