Те са илюстрирано и със семейни снимки, съобщиха от общинската фондация "Русе - град на свободния дух".

Родословните дървета на децата са резултат от извършено от тях генеалогично проучване. В продължение на няколко месеца те са събирали информация за имената, професиите и месторождението на рода си. За целта участниците са направили интервюта, работили са с архивни документи, краеведски изследвания, книги за българските традиции, обичаи, ритуали. В Речника на личните и фамилни имена у българите са открили и информация за произхода и значението на своето име.

Целта на заниманията е подрастващите да изградят умения за търсене, откриване и обработване на информация в областта на родовата история и чрез използването на съвременните технологии да приложат усвоените знания.

Клуб "От корена до най-високото листо" е част от проект "Търсачи на знание" на Русенската библиотека, финансиран по програма "Знание и растеж" на общинската фондация "Русе - град на свободния дух".