Народното събрание прие на второ четене текстовете от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, с които се спира налагането на запори на банкови сметки на физически лица и лечебни заведения и се спират процесуалните сроковете по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства.

Депутатите решиха във времето на извънредно положение да не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, както и запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи или недвижими имоти, собственост на физически лица, освен задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

С приетите текстове процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства се спират за времето от 13 март 2020 до отмяната на извънредното положение. Изключение от обхвата на закона са сроковете по наказателни дела за налагане на мерки за принуда и тези по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

С текстовете се регламентира давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, също да спират да текат. Изключение е предвидено за сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

Депутатите приеха във времето на извънредно положение да бъдат спрени всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. Те ще бъдат насрочени наново, без да се дължат такси за това, след изтичането на извънредното положение.

Депутатите решиха да бъдат ограничени и нотариалните производства до неотложни такива при спазване на здравно-хигиенните изисквания като нотариалната камара следва да осигури дежурни нотариуси - при съотношение един нотариус на 50 хиляди жители.

Правосъдният министър Данаил Кирилов отбеляза, че има нотариуси, които не искат да работят при тези условия, а други, които заявяват, че това няма да им попречи. Министърът подчерта, че Висшият съдебен съвет вече е наложил ограничение по отношение на достъпа до съдебните сгради.

Народното събрание прие текст, с който министърът на здравеопазването, извън случаите по Закона за здравето и по предложение на Националния оперативен щаб, може да въвежда и други временни противоепедимични мерки и средства.

При необходимост и по препоръка на Националния оперативен щаб, със заповед на здравния министър, могат да бъдат наложени и по-тежки противоепидемични мерки, записаха депутатите в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, наложено на 13 март у нас.

Народното събрание приема на второ четене текстове от него. Те потвърждават въведените вече забрани за посещения на игрални зали и увеселителни места, за провеждане на учебни занятия в училищата, където, при възможност, трябва да се въведе дистанционна форма на обучение, за затваряне на детски градини и ясли. Рестрикциите се отнасят също до спортните, културните мероприятия, конференции и др., както и за местата за хранене, за които се допуска онлайн доставки по адрес.

Не се разрешават свиждания в затворите, спират командировките, а българските граждани, планиращи екскурзия зад граница, задължително ще трябва да си направят медицински застраховки.

Не можем да подкрепим хаоса, неадекватните политически и социални мерки в този закон, започна спора още при обсъждане на заглавието Филип Попов от БСП. Социалистите упрекнаха управляващите в безотговорно отношение заради начина, по който законът е бил дискутиран и приет вчера от правната комисия. Левицата твърди, че се предлага проект, различен от гласувания на първо четене в сряда.

На второ четене се включват въоръжените сили в гражданския живот и в извършване на граждански мероприятия, а по конституция намесата им в цивилния живот е забранена, коментира Валери Жаблянов. Когато включвате армията да гони вируса по шосетата, няма как БСП да подкрепи подобна глупост, декларира той.

Димитър Лазаров от ГЕРБ отговори, че няма текст, който да предвижда армията да извършва санитарни мерки.

Политиците на 21 век снощи обявиха чрез ЕК субсидии, опрощаване на корпоративен данък и на ДДС, държавни гаранции за заеми, конкретна подкрепа за домакинствата, посочи Корнелия Нинова /БСП/. По думите й обаче в предлагания закон няма подобни мерки. За сметка на това се засилват репресиите, отнемат се права, преследва се свободата на словото и т.н., аргументира се тя. Винаги можете да разчитате на БСП, когато предлагате отговорни решение пред икономиката и народа, и не можете да разчитате за неадекватни мерки, които ще доведат и да политически проблем след това, обяви председателят на социалистическата партия.

Не сме в момента на някакъв коледен базар, за да раздаваме пари, подаръци, включи се в дискусията Тома Биков от ГЕРБ. Тези пари, които ще бъдат отпуснати, по думите му, са опит да се омекоти ударът.

Според ДПС в този закон няма място социално-икономическият пакет, той трябва да уреди само неотложните действия и правомощия на изпълнителната власт и другите органи в условията на извънредно положение. Т.е. дайте да дадем на българските граждани, да направим на бизнеса всички отстъпки, коментира Йордан Цонев. Неговите изчисления били за пет милиарда лева спад на приходите у нас в резултат на епидемията, а не както изчислява финансовият министър - три милиарда. Цонев предложи в спешен порядък да бъдат направени тези изчисления. Да видим какви са прогнозите за спада на БВП, кои са засегнатите сектори от бизнеса, групи от населението и тогава ще можем да действаме, поиска депутатът.

С този закон ще затворите и храмовете. Ограниченията да не са за сметка на религиозните чувства и вярвания, не може храмовете в България да се сравняват с хранителни магазини, противопостави се Десислав Чуколов от "Атака".