Сметната палата опроверга лидера на партия "Възраждане" Костадин Костадинов, че му е отказала да върне държавната си субсидия. 

В разследване на Нова телевизия бяха изнесени факти, свързани с възможността ПП "Възраждане" да се откаже от полагащата ѝ се по закон държавна субсидия, която е била получавана, разходвана и част от нея дарена, съгласно представените и одитирани от Сметната палата финансови отчети.

На въпрос защо партията е обявила публично желанието си да се откаже от половината си държавна субсидия, а после не го е направила, Костадинов отговаря, че веднага след изборите през 2017 г. бил попитал Сметната палата и оттам му казали, че това е невъзможно.

"Това твърдение на Костадин Костадинов не отговаря на истината", опровергават го от Сметната палата. "Сметната палата никога не е давала указания и не се е произнасяла, че няма възможност за отказ от получаване на държавна субсидия", пишат от там.

Костадинов наистина попитал Палатата с писмо от 13 април 2017 г. дали може да се окаже от субсидията. В отговор Сметната палата отговорила, че "начинът за предоставянето на средствата за субсидиране на партиите и коалициите се определя от министъра на финансите на основание чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите партии". В същото писмо Сметната палата посочва още, че няма законова забрана политическите партии да даряват средства, ако считат, че това е присъщо за дейността им.

Сметната палата призовава председателя на ПП "Възраждане" Костадин Костадинов публично да опровергае невярното си твърдение и да оповести пред обществото обективната истина.