Президентът Румен Радев подписа указ за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, но ще сезира Конституционния съд за текстове, които са в противоречие с Конституцията, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

От там допълниха, че Радев нееднократно е призовавал отговорните институции към планирано и управляемо излизане от извънредното положение. Липсата на план от страна на Министерски съвет доведе до приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето в последния възможен момент и то с неясни и противоречиви разпоредби, счита държавният глава.

За да не се прекъсва социалната и икономическа подкрепа за потърпевшите граждани и бизнеса в условия на криза, растяща безработица и загуба на доходи, президентът подписа указ за обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Следвайки последователната си позиция да защитава Конституцията и основните права и свободи на гражданите, държавният глава ще сезира Конституционния съд за определени текстове, които са в противоречие с Основния закон.

Мотивите на президента ще бъдат оповестени в следващите дни.

Законът за изменение на Закона за здравето ще бъде обнародван днес в извънреден брой на "Държавен вестник", съобщиха по-късно от пресцентъра на парламента.

Днес в "Държавен вестник" е бил получен подписан от президента на България и подпечатан с държавния печат от министъра на правосъдието указ за обнародване на Закона за изменение на Закона за здравето