Министерство на отбраната сключи договора с полската фирма Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr2 S.A., която бе избрана за изпълнител на обществената поръчка за ремонт на шест двигателя за българските изтребители МиГ-29, съобщиха от ведомството.

Това стана, след като класираният на първо място участник в обществената поръчка "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД уведоми МО, че отказва да подпише договор. 

С цел осигуряване на летателната годност на самолетите МиГ-29 до постигане на оперативни способности за носене на бойно дежурство с новата бойна платформа F-16 Block 70 Министерството на отбраната възложи изпълнението на обществена поръчка с предмет "Основен/капитално-възстановителен ремонт на двигатели РД-33, сер. 2 за самолети МиГ-29" на полската държавна компания.

Договорът беше подписан днес след проведена обществена поръчка и влязло в сила решение на възложителя № 63/29.06.2023. Стойността на договора е 9 552 000,00 евро, без ДДС.

Предмет на ремонтно-възстановителните дейности ще бъдат 6 двигателия, като е предвидено за всеки двигател срокът на ремонт да не надхвърля 9 месеца от датата на предаване.

Двигателите ще бъдат ремонтирани в ремонтната база на изпълнителя в Полша.